Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-10-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-10-24

21,6 miljoner till ny forskarskola

Högskolan i Halmstad har tillsammans med Örebro universitet, Högskolan i Skövde och Mälardalens högskola beviljats 21,6 miljoner kronor av KK-stiftelsen för en ny forskarskola inom robotik.

K-stiftelsen tillkännagav i dag att de har beslutat om två nya företagsforskarskolor, "Mekanisk massateknik" vid Mittuniversitetet och "Robotics, Automation and Process Control", RAP, som kommer att finnas vi fyra lärosäten: Högskolan i Halmstad, Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan i Skövde. Syftet med satsningen, som sker i samarbete med skogs- och teknikindustrin, är att få ut fler produkter ur den svenska skogen och ytterligare öka skogsindustrins exportvärde. Syftet är också att förbättra produktiviteten för process- och tillverkande industri där nyckelfaktorerna är robotik, automation och styr- och övervakningssystem.

Företagsforskarskolan RAP får 21,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen under fem år, under förutsättning att de deltagande företagen bidrar med lika mycket.

RAP ska skapa överblick och korsbefruktning mellan de områden som utgör basen för forskning inom intelligenta system. Forskarskolan syftar till att skapa en forskningsmiljö som matchar ledande europeiska aktörer och att bli en internationellt intressant samarbetspartner.

Forskarskolorna ska starta i januari 2006.

Läs mer på KK-stiftelsens webbplatslänk till annan webbplats

2005-10-24

Sidan uppdaterad 2005-10-24