Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-11-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-11-02

5 700 sökande till vårterminen

Inför vårterminen 2006 minskar antalet sökande till program vid Högskolan i Halmstad medan antalet sökande till kurser ökar något.

Cirka 5 700 personer har sökt till de kurser och program som startar vid Högskolan vårterminen 2006.
- Vi har fått ett mycket stort antalet utländska sökande till de engelskspråkiga kurserna. Det ger en liten ökning av de sökande till kurserna totalt sett, säger Brita Lundh, chef för Studerandeavdelningen.
Antalet sökande till program har minskat i hela landet, något som även gäller för Högskolan i Halmstad - dock i mindre omfattning än genomsnittet för svenska lärosäten.

Under rubriken Utbildning - Lediga platser på Högskolans hemsida hittar du lediga studieplatser vid Högskolan i Halmstad.

2005-11-02

Sidan uppdaterad 2005-11-02