Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-07-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-07-18

Antagningsbesked har skickats ut

Nu har antagningsbesked skickats ut till dem som sökt program eller kurser vid landets högskolor och universitet. Senast den 28 juli måste svaret ha kommit in för att den sökande ska få behålla sin plats. Därefter påbörjas det andra urvalet. Det slutgiltiga antagningsbeskedet ska ha nått de sökande den 9 augusti.

Totalt 106 300 behöriga har sökt till de program som Verket för högskoleservice, VHS, sköter antagningen till. Av dem erbjuds 68 900 en plats efter det första urvalet. Det är 1 300 stycken fler än förra året, vilket innebär att 65 procent av de behöriga sökande erbjuds en plats.

Det program på Högskolan som är svårast att komma in på är Sjuksköterskeprogrammet i Halmstad (17,3 poäng). Därefter följer Marknadsföringsprogrammet (16,9) och Lärarutbildning, inriktning svenska (16,47).

Till nästan hälften av de program som söks via VHS finns inga kvarstående reserver, vilket innebär att alla behöriga sökande har antagits. På www.studieplatser.nulänk till annan webbplats presenteras de utbildningar där det fortfarande finns platser kvar.

Den 13-18 juli fick de sökande sitt nationella antagningsbesked. Där redovisas både utbildningar sökta genom VHS och kurser sökta direkt hos respektive lärosäte. De sökande måste besvara antagningsbeskedet för att behålla platsen. Senast 28 juli ska svaren ha kommit in. Därefter påbörjas det andra urvalet. Slutgiltiga antagningsbesked ska ha nått de sökande 9 augusti.

Antagningsstatistik för program finns på VHS hemsida.länk till annan webbplats

2005-07-18

Sidan uppdaterad 2005-07-18