Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-06-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-06-27

Biblioteket renoveras i sommar

Orkanen i januari ställde till stora skador på biblioteket och under våren har glasfasaderna som slets loss varit provisoriskt ersatta med plåt. Nu ska väggar och golv återställas. Den 17 juni började reparationerna med att isoleringen togs bort och nya glassektioner ska sättas in.

Plåtväggarna ska ersättas av glas och brädor i golvet ska bytas ut.

- Vi trodde att det skulle bli nödvändigt att slipa golvet men det visade sig räcka med en ytbehandling. Läget är på det hela taget bättre än vi trodde, säger bibliotekschef Göran Ericson.

Biblioteket kommer att hålla öppet på de vanliga sommartiderna, med reservation för att man kan tvingas stänga för en dag med kort varsel.

- Det är svårt att sitta här och läsa just nu, säger Göran. De flesta sittplatserna kommer att vara borta under sommaren.

Över 2 000 böcker skadades i stormen
Orkanskadorna medförde också att samtliga böcker och tidskrifter måste inventeras. Bokinventeringen är nu klar och över 2 000 böcker är så skadade att de behöver ersättas.
Försäkringar täcker den typen av kostnader som direkt kan härröras till stormen. Utöver detta har biblioteket beviljats tre miljoner kronor från regeringen för att täcka merkostnader i form av ökade personalkostnader och liknande.

Klart till terminsstart
Redan en vecka efter orkanen kunde biblioteket öppna och erbjuda en viss service.

- Men vi har sett i vår räknare att vi har haft betydligt färre besökare den här terminen mot vad som är normalt, säger Göran.

Något positivt har ändå kommit ut av det här.

- Vi har fått anledning att diskutera och fundera över hur vi bäst kan utnyttja den yta vi har till vårt förfogande. Katalogen stämmer dessutom bättre än någonsin tack vare inventeringen.
Göran räknar med att hela renoveringen och ommöbleringen ska vara klar till terminsstarten i augusti.

2005-06-27

Sidan uppdaterad 2005-06-27