Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-03-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-03-07

Bra utbildning i engelska i Halmstad

Högskoleverket har ett positivt intryck av utbildningen i engelska vid Högskolan i Halmstad. Det framgår av den nationella utvärdering som nyligen publicerats.

- Trots att Högskolan i Halmstad domineras av de tekniska utbildningarna har engelskan en stark ställning och man satsar på att utvidga och utveckla verksamheten. Som särskilt lovvärd framstår det faktum att man har lyckats så pass väl med rekrytering och genomströmning av studenter på D-nivån, skriver Högskoleverket.

För att ytterligare stimulera denna trend föreslår man några åtgärder:
- En översyn av momenten i A- och B-kurserna med hänsyn till tidsplanering och arbetsinsats som krävs av studenterna.
- Diagnostiska prov i språkfärdighet
- Undersökning av varför inte fler studenter utnyttjar möjligheterna till utlandsstudier
- Vidareutveckling av samarbetet med andra ämnen inom Högskolan
- Samarbete med olika universitet, särskilt för att underlätta övergången från D-nivå till forskarutbildning.

2005-03-07

Sidan uppdaterad 2005-03-07