Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-11-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-11-11

EU-projekt inom nanovetenskap till Högskolan

I hård internationell konkurrens har Högskolan i Halmstad erhållit medel för ett forskningsprojekt inom nanovetenskap.

Tillsammans med Lunds universitet, universiteten i tyska Leipzig och spanska Virgili i Tarragona, tyska Fraunhoferinstitutet i Magdeburg och företaget Raith har Högskolan erhållit cirka 18.5 miljoner kronor för att under tre år bedriva ett forskningsprojekt inom nanovetenskap.
- Projektet kombinerar fundamental fysik med modern produktionsteknik vilket känns väldigt spännande, säger professor Håkan Pettersson vid IDE-sektionen.

PARNASS heter projektet som finansieras av EU:s 6:e ramprogram och som syftar till att utveckla en ny tillverkningsmetod för massfabrikation av extremt små elektronikkomponenter. Metoden baseras på att komponenterna till stor del byggs ihop automatiskt genom att utnyttja lokala kraftfält som finns på en prefabricerad yta.
- Prototypkomponenterna som skall utvecklas inom projektet är sensorer för detektering av olika kemiska substanser, berättar Håkan Pettersson.

Håkan Pettersson är ansvarig för Nanovetenskapgruppen, tillhörande forskningsmiljön Centrum för Tillämpad Matematik och Fysik (CAMP) vid IDE-sektionen, som kommer att bedriva forskningen vid Högskolan. Forskningsgruppen utökas genom projektet med professor Michael Bordag från Leipzig, samt en ny doktorand.

2005-11-11

Sidan uppdaterad 2005-11-11