Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-06-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-06-04

Fåhré-pengar till utvecklingsingenjörer

Stipendier på sammanlagt 335 000 kronor delades ut till utvecklingsingenjörer vid Högskolan i Halmstad den 4 juni. Prispengarna kommer från en donation av den bortgångne lektorn Sten Fåhré.

Stipendierna, som bygger på avkastningen av ett kapital på 20-40 Mkr, är predestinerade till studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. 2004 delades stipendier ur lektor Sten Fåhrés minnefond ut för första gången. Stipendierna är de klart största till ett enskilt studieprogram i Sverige.

Samtliga Fåhré-stipendiater 2005:

Bästa examensprojekt:

1. "Quick Draw" Martin Mellerhav och Jerry Karlsson, 100 000:-
Handledare: Richard Grönevall
Motivering: En del av en elektrikers vardag går åt att mata ledningar genom kabelrör i väggar. Detta arbete utförs för hand och kräver ofta assistans av ytterligare en person. Det leder också till en dålig arbetsmiljö med arbetsskador som följd. Martin och Jerry har genom egen erfarenhet gått från idé till helt ny och nästan färdig produkt. Genom kreativt och metodiskt arbete har prototypen idag ett professionellt utseende och funktion. När produkten snart hamnar i elektrikerns verktygslåda kommer världen att bli bättre, åtminstone för elektrikern.

2. "View control" Christian Engene och Martin Magnusson, 50 000:-
Handledare: Hans Skillius
Motivering: Studenterna har identifierat ett problem vad gäller befintliga solskydd, avsaknaden av flexibilitet vid avskärmning. Deras examensarbete är i varje delmoment mycket väl utfört, och den röda tråden i konceptstudien är tydlig. De har arbetat med stor självständighet och kreativitet samt i varje situation utifrån egna beslut. Styrkan ligger i den enkelhet och helhet som uppnåtts och i den marknadsmässiga potential som synliggjorts.

3. "BoatID" Andreas Nilsson och Jesper Olsson, 20 000:-
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: Med energi, målmedvetenhet och engagemang har ett känt problem för rationell och bra betjäning av en stor kundgrupp fått en kreativ och funktionell lösning. Lösningen är genomtänkt och använder ny teknologi vilket skapar förutsättning för en enkel hantering för alla parter speciellt då man upptäcker att båten är nyckel till toan. Projektet har goda och närliggande möjligheter att kommersialiseras.

4. "Sensu Lift" Martin Amnow och Tomas Larsson, 5 000:-
Handledare: Jonas Rundquist
Motivering: Studenterna har på ett kreativt sätt med många skisser och modeller tagit fram ett lift system som gör att snowboardåkare, sitski-åkare och långa personer med små barn på ett bekvämt sätt kan ta liften upp till toppen på skidbacken. Projektet är slutfört på ett bra sätt och prototypen är testad i backen av samtliga användargrupper med gott resultat.

"Steady Scooter" Filip Wirblad och Alexander Ekhem, 5 000:-
Handledare: Jonas Rundquist
Motivering: Studenterna har på ett synnerligen ambitiöst, kreativt och genomtänkt sätt ökat säkerheten vid scooterkörning i halt väglag. Produkten är inte bara minutiöst genomtänkt utan är dessutom snygg, färdigtestad och presenterad på ett hänförande sätt. Butikshyllan väntar inom kort!

"Waste manegement" Henrik Johansson och Joakim Häggström, 5 000:-
Handledare: Fawzi Halila
Motivering: Att vända problemet med industriavfall till en möjlighet är en utmaning för hela samhället men inte en helt enkel uppgift. Studenterna har till och med kommit så långt som att utveckla, bygga och sälja nya produkter som bygger på industriavfall som löser specifika lagerhanteringsproblem för små industrier på ett elegant sätt.

Bästa student:

1. Malin Lindström, 50 000:-
2. Andreas Nilsson, 20 000:-
3. Alexander Ekhem/Daniel Karlsson, 5000x2 :-

Bästa produktförnyelseprojekt (i årskurs 2):

1. "SB International"Henrik Karlsson, Martin Nilsson, Emil Birgersson och Emma Holmberg, 20 000:-
Handledare: Fawzi Halila
Motivering: Att utveckla och förbättra avancerade produkter för barns lekar kräver en stor fokus på kvalitet och säkerhet. Studentgruppen har tagit fram nya lösningar till problem i den befintliga produkten på ett ingenjörsmässigt sätt där systematik, kreativitet och samarbete med uppdragsgivaren har varit huvudingrediensen i projektgenomförandet.

2. "Powabyke"Annelie Aldeborn, Henrik Jonsson, Hampus Nordström och Robert Vasiljev, 10 000:-
Handledare: Fawzi Halila
Motivering: Tillbehörspaket till den befintliga trehjuliga el-cykeln, som ska användas på golfbanor och som studenterna har utvecklat, är komplett och klar för tillverkning. Studenterna har använt olika produktutvecklingsverktyg metodiskt och kreativt för att komma fram till en enkel och funktionell lösning på problemet

3. "Bojen" Göran Strandberg, Marie Jansson, Fredrik Andersson och Anders Nilhav, 5 000:-
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: En hel lösning på en halv produkt blev till en funktionell, hanter- och kommersialiserbar produkt när projektgruppen fann att ett rep och en slang kan användas på flera sätt. Med en genialt enkel lösning har gruppen visat en stor kreativitet.

Bästa företagsutvecklingsprojekt (i årskurs 2):

1. "Tylösand" Annelie Aldeborn, Jimmy Östman, Tobias Hedman och Henrik Karlsson, 20 000:-
Handledare: Leif Nordin
Motivering: Studenterna har genomfört en mycket grundlig och omfattande analys av företaget och dess situation i allmän och dess SPA verksamhet i synnerhet och utifrån denna analys givit ett antal konkreta förslag och synpunkter. Förslagen är grundliga utformade med handlingsplaner och budgetar.

2. "KWA" Thomas Svensson, Pontus Winroth och Johan Lönnberg, 10 000:-
Handledare: Fawzi Halila
Motivering: Studenterna har förutsättningslöst och på ett kreativt sätt analyserat företaget, och framförallt företagets produktion, och där funnit ett antal förbättringsområden, för vilka de föreslagit ett antal konkreta förbättringsåtgärder.

3. "Berte Qvarn" Martin Källström, Christer Johansson, Fredrik Andersson och Robert Gustafsson, 5 000:-
Handledare: Olof Arnrup
Motivering: Studenterna har identifierat en del problemområden och givit företaget ett antal konkreta och relevanta förslag på handlingsplaner för att åtgärda både de upptäckta problemområdena samt "gamla" problem.

2005-06-04

Martin Mellerhav och Jerry Karlsson belönades för Bästa examensprojekt

Martin Mellerhav och Jerry Karlsson belönades för Bästa examensprojekt

Sidan uppdaterad 2005-06-04