Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-04-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-04-28

Fler söker till Högskolan i Halmstad

Antalet sökande till höstens program på Högskolan i Halmstad har ökat med åtta procent jämfört med förra året. Totalt har 8 126 personer anmält sig till program som startar i höst, jämfört med 7 508 förra året.

Totalt har drygt 120 000 personer anmält sig till höstens program vid svenska lärosäten genom Verket för högskoleservice, VHS. Det är en ökning med knappt en procent jämfört med höstantagningen 2004.

De program som har flest antal sökande per plats på Högskolan i Halmstad är Marknadsföringsprogrammet, med 4,60 sökande per plats, tätt följd av Sjuksköterskeprogrammet (i Halmstad) med 4,50. Även det nystartade programmet Biomedicin - inriktning fysisk träning har 4,50 sökande per plats.

Också antalet ansökningar till kurser och magisterprogram har ökat. Till höstens kurser och magisterprogram på Högskolan har, i dagsläget, 6 500 personer sökt jämfört med 5 510 personer 2004.

2005-04-28

Sidan uppdaterad 2005-04-28