Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-03-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-03-15

Fysikutbildning får beröm

Högskoleverket har utvärderat fysikutbildningen vid Högskolan i Halmstad och 14 andra universitet och högskolor. 10 av dessa lärosäten uppfyller bedömargruppens krav på kandidat och magisterutbildningar i fysik. Högskolan i Halmstad är den enda av landets högskolor som uppfyller dessa krav, och framhålls i flera avseenden som ett föredöme.

I Halmstad ges för tillfället ingen utbildning som leder till kandidatexamen i fysik, och från i år erbjuds inte heller ämneslärarprogram i fysik på grund av för få studenter. Enligt utvärderarna kan programmet dock mycket väl komma att återupptas och ligga till grund för kandidat- och magisterexamen.

Man konstaterar att Högskolan i Halmstad för sin storlek har stor andel personal med mycket hög vetenskaplig kompetens. Det finns goda förutsättningar för att forskaranknyta grundutbildningen. Studenterna i Halmstad har goda möjligheter till kontakt med undervisande lärare även utanför schemalagd undervisningstid. Studenterna ger lärarnas pedagogiska skicklighet gott betyg. Utvärderarna noterar också att lärarna utgör ett väl sammansvetsat kollegium, där man utnyttjar varandras styrkor, ger uppmuntran för goda insatser och stöder varandra. Istället för att bara se till arbetsbelastningen utnyttjar lärarna det faktum att de måste undervisa på nya kurser som ett tillfälle till kompetensutveckling. Högskolan i Halmstad är också ett föredöme när det gäller hur utvecklingssamtal kan fås att fungera i en akademisk miljö.

Sammanfattningsvis anser bedömargruppen att grundutbildningen i fysik vid Högskolan i Halmstad uppfyller krav för kandidat- och magisterutbildning enligt gruppens referensram. avslutningsvis ger bedömargruppen rekommendationer på åtgärder för att förbättra utbildningen: Rekryteringsarbetet bör utvecklas, och matematikinnehållet på C-kurser bör förstärkas.

2005-03-15

Sidan uppdaterad 2005-03-15