Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-05-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-05-26

Högskolan i Halmstad lockar allt fler

Högskolan i Halmstad hör till de lärosäten i Sverige som ökar mest när det gäller antalet sökande. Till höstens program har antalet förstahandssökande ökat med 16 procent jämfört med förra året. I en ny analys har Högskoleverket tittat närmare på höstens ansökningssiffror.

Högskoleverket har analyserat VHS, Verket för högskoleservice, antagningsiffror för hösten 2005. Totalt har 120 000 personer sökt till cirka 51 400 utbildningsplatser via VHS. Det motsvarar 2,3 sökande per plats. På Högskolan i Halmstad har 1 970 personer sökt till 1 262 platser, vilket motsvarar cirka 1,6 sökande per plats. Och Halmstad hör till de högskolor som ökar mest. Antalet förstahandssökande har ökat med 16 procent jämfört med förra året.

Högskoleverkets analys över sökandesiffrorna i Sverige totalt visar att antalet sökande till systemvetenskapliga utbildningar ökar med fyra procent inför hösten 2005. Även till lärar- och sjuksköterskeutbildningen ökar antalet sökande något. Svårast är det att komma in på utbildningarna till psykolog (11,8 förstahandssökande per plats), sjukgymnast (9,4), läkare (8,7) och arkitekt (8,2).

De utbildningar som lockar flest sökande totalt är lärarutbildningen med cirka 15 800 förstahandssökande och ekonomutbildningen med cirka 10 700 sökande. Söktrycket varierar emellertid kraftigt beroende på vilken inriktning det gäller. Många vill bli idrottslärare, medan betydligt färre vill bli förskollärare.

Läs analysen i sin helhetlänk till annan webbplats

2005-05-26

Sidan uppdaterad 2005-05-26