Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-05-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-05-23

Ledarskapstudenter knyts till mentorer

Ett par gånger i månaden träffar Ida Andersson, student på Högskolan i Halmstad, sin mentor Bruno Petersson, vd för Halmstadtravet. De deltar i ett nytt mentornätverk som knyter studenter på Magisterprogrammet i ledarskap till chefer i arbetslivet.

Ida har besökt Brunos arbetsplats, suttit med på styrelsemöten och sett hur chefskap kan fungera i vardagen. Ida och Bruno har också samtalat kring ledarskap, karriär, utbildning och arbetsliv.

- Mentorskapet har varit en höjdpunkt i utbildningen. Jag har själv inte varit ute i arbetslivet, då är det spännande att ha kontakt med någon med mycket erfarenhet. Med Bruno kan jag ta upp funderingar jag inte tar upp på föreläsningarna, säger Ida.

Bygger på frivillighet
Mentornätverket, som är det första i sitt slag på Högskolan, startade i höstas. Det går ut på att studenterna på Magisterprogrammet i ledarskap knyts till mentorer som är yrkesverksamma som ledare på olika arbetsplatser i regionen. Tanken är att de ska utbyta erfarenheter och att studenterna ska få inblick i arbetslivet. Mentorskapet är frivilligt för studenterna och är alltså inte poänggivande. Också mentorerna medverkar utifrån eget intresse och engagemang.

- När jag blev tillfrågad var det självklart för mig att ställa upp, säger Bruno.

- Jag hoppas jag har gett Ida lite positiva vibbar om hur det fungerar utanför Högskolans väggar. Jag har själv haft erfarna mentorer som gett mig råd och stöd, och som har varit viktiga för mig och min egen utveckling, säger han.

Bruno har varit vd på Halmstadtravet sedan 1998, samt i perioderna 1987-90 och 1992-94. Han har även en bakgrund som vd på TV4 Halland. Under träffarna har Ida och Bruno diskuterat ledarskap, utbildning och karriär, men även saker som självbild och krav på sig själv.

- En sak jag har velat förmedla att man inte behöver vara jätteduktig jämt, det är okej ändå. Det är viktigt att hinna med att ha roligt, säger Bruno.

Gemensamma träffar
De 17 mentorpar som deltagit i nätverket har haft helt fria händer att lägga upp sitt arbete. För Ida och Bruno har det blivit ett par träffar i månaden sedan oktober, både på Högskolan och på Brunos arbetsplats. Då och då har också samtliga mentorer och adepter träffats på Högskolan och deltagit i seminarier och föreläsningar om ledarskap och mentorskap.

- För min egen del har mentorskapet varit vitaliserande. Ida är ung, ambitiös och vill en massa saker, det har varit kul och givande att lära känna henne, säger Bruno.

Ingrid Karlsson, initiativtagare och studierektor på magisterprogrammet, är nöjd med hur mentorskapet har fallit ut och hon har fått mycket positiv respons sedan starten i höstas.

- Det är viktigt med aktiviteter av det här slaget, inte minst för en utbildning i ledarskap. En ledare har en mycket speciell position, och det är ofta ensamt. Det behövs en direkt koppling mellan de teorier vi tar upp i utbildningen och det praktiska ledarskapet, säger hon.

Fotnot. Magisterprogrammet i ledarskap ger 40 högskolepoäng och vänder sig till dem som har en examen om minst 120 poäng. Programmet är tvärvetenskapligt och finns både på hel- och halvfart.

2005-05-23

Sidan uppdaterad 2005-05-23