Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-11-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-11-17

Ny metod för kylning fick miljöpris

Anna Borgström och Roderick Barrett vid KTH Business Lab har utvecklat årets bästa miljöinnovation. De tilldelades första pris i tävlingen MiljöInnovation 2005 som avgjordes på Högskolan i Halmstad den 17 november.

Anna Borgström och Roderick Barrett får 100 000 kr för att ha utvecklat en helt ny princip för kylning som innebär ett tyst sätt att effektivt utjämna temperaturen på ytor och objekt. Innovationen möjliggör energieffektivisering och betydande materialbesparing i allt från i hemdatorn till värmeelement. Juryn för MiljöInnovation 2005 bedömer att innovationen är banbrytande och kan ge stora ekonomiska och miljömässiga vinster.

Andrapris gick till Fredrik Wernstedt, Paul Davidsson och Christian Johansson på Noda Intelligent Systems AB som får 50 000 kr för att ha utvecklat en metod för laststyrning av fjärrvärmebehov. Med hjälp av nControl-metoden är det möjligt att kapa produktionstoppar, ge fler fastigheter tillgång till fjärrvärme samt minska produktionskostnaderna.

Två tredjepris på 30 000 kr vardera delades ut till Gunnar Lindkvist för hans steglösa växellåda för tunga fordon, New Generation CVT, och till Håkan Dahlberg och Heikki Sojakka för deras innovation Formation Master som gör det möjligt att med hjälp av ultraljud spara fiberråvara samt minska kemikalie- och energianvändning vid tillverkning av papper och kartong.

Magnus Grill, ordförande i Sveriges Miljöteknikråd och Göran Karlsson, styrelseordförande i Region Halland, delade ut priserna. Juryn för MiljöInnovation 2005 hade nominerat 14 finalister, varav fyra utsetts till huvudpristagare. Innovationerna är unika genom att både ge bättre ekonomi och bättre miljö.

Tävlingen MiljöInnovation syftar till att stimulera, stödja och påskynda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Huvudkriterierna för bedömningen av innovationerna är att de kan kombinera hög miljöprestanda med högt affärsvärde. MiljöInnovation 2005 är en nationell tävling som arrangeras av MiljöForum Halland och Högskolan i Halmstad i samarbete med NUTEK, Halmstads kommun, Region Halland, ALMI Företagspartner, VINNOVA och Energimyndigheten.

2005-11-17

Anna Borgström och Roderick Barrett prisades för ny miljövänlig kylteknik.

Anna Borgström och Roderick Barrett prisades för ny miljövänlig kylteknik.

Sidan uppdaterad 2005-11-17