Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-02-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-02-18

Ny satsning på inbyggd elektronik

Högskolan i Halmstad kan förstärka sin satsning på inbyggd elektronik tack vare stöd från Sparbanksstiftelsen Kronan. Stiftelsen har avsatt 3,5 Mkr för ett nytt forskningslaboratorium vid Högskolan. Laboratoriet skall användas för forskning, forskarutbildning, examensarbeten och produktutveckling.

Det drar fördel av KK-stiftelsens satsning på 36 Mkr för forskning om samverkande inbyggda system vid Högskolan i Halmstad. Här samverkar forskarna med ett stort antal företag, som i sin tur satsar ytterligare 36 Mkr. Runt Högskolan har ett antal nya företag inom detta område vuxit fram tack vare Högskolans utbildning och forskning.

Högskolan i Halmstad är dessutom bas för ytterligare ett program för inbyggda system. Det är teknIQ, ett expertkompetensprogram inom inbyggda system/intelligenta produkter. Här deltar företag från hela sydvästra Sverige främst små och medelstora företag med egna produkter och intresse för produktutveckling.

Det nya stödet från Sparbanksstiftelsen kronan kommer att användas till att bygga ett nytt laboratorium med utrustning för att konstruera elektroniska komponenter och system. Dessa baseras på digitala ASICs (applikationsspeicifika kretsar), analoga, blandat analoga/digitala kiselkretsar samt FPGA (fältprogrammerbar grindmatris) teknik.

Verktygen i laboratoriet kommer att vara likvärdiga med de verktyg som används vid utveckling av de mest avancerade kommersiella kretsarna som existerar idag. Inledningsvis köps basutrustning för ca 1,5 Mkr upp. Forskningsledare och elektronikingenjörer kommer att knytas till laboratoriet genom den KK-stödda forskningsmiljön CERES, Centrum för forskning om inbyggda system.

2005-02-18

Sidan uppdaterad 2005-02-18