Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-11-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-11-18

Nytt avtal skapar kraftfull forskningsmiljö inom teknik

- Högskolorna i Halmstad och Skövde tecknar unikt avtal med Örebro universitet

Rektorerna för högskolorna i Halmstad och Skövde och rektor för Örebro universitet undertecknade igår kväll ett avtal om samarbete inom det tekniska vetenskapsområdet. Avtalet syftar till att etablera en ny nationell samarbetsmodell för att stärka såväl forskning som forskarutbildning.

De tre lärosätena har under cirka ett års tid fört förhandlingar om ett mer omfattande samarbete när det gäller forskning inom det tekniska vetenskapsområdet. Det avtal som i går presenterades för statssekreterare Kerstin Eliasson och som sedan undertecknades på Utbildningsdepartementet är unikt i sitt slag och skapar förutsättningar för ett helt nytt sätt att samverka inom forskning och forskarutbildning.

Samarbetet innebär att man tillsammans kommer att få en mycket kraftfull och konkurrenskraftig forskningsmiljö inom teknik. I praktiken kommer det att innebära större volym på forskarutbildningen och möjligheter till ett större gemensamt kursutbud. Vid de tre lärosätena finns redan idag inom det tekniska vetenskapsområdet 42 professorer, cirka 100 docenter och disputerade lärare samt 150 doktorander. Avtalet kommer också att främja doktorandernas situation, stimulera forskningssamarbete och öka den gemensamma konkurrenskraften om externa resurser.

- Samarbetet kommer att såväl bredda som spetsa det tekniska vetenskapsområdet för samtliga tre inblandade, inte minst för Örebros räkning. Vi kommer bland annat att få betydligt bättre förutsättningar att ta hem externa forskningsmedel, säger Peter Wide, dekanus för fakultetsnämnden för medicin, teknik och naturvetenskap vid Örebro universitet.

Även Högskolan i Halmstad ser väldigt positivt på samarbetet.
- Detta är en ny samarbetsform, som vi tror och hoppas mycket på, och som kommer att ge oss en oerhörd konkurrenskraft inom vissa delar av det tekniska området. Vi är också stolta över att vi tre är banbrytare när det gäller samarbete, säger Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Samarbetet ger också goda utvecklingsmöjligheter för de båda högskolorna.
- Avtalet har en avgörande betydelse för våra möjligheter att bli ett komplett lärosäte med både grundutbildning, masterutbildning, forskarutbildning och forskning, säger Leif Larsson, rektor vid Högskolan i Skövde.
De tre lärosätena kommer att samla sin forskning inom det tekniska vetenskapsområdet till fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. Vid fakulteten inrättas en sektionsnämnd för teknik som ger högskolorna inflytande över planeringen av verksamheten.

Bild från undertecknandet av avtalet finns att hämta på www.his.se/bildarkiv

För ytterligare information kontakta:
Peter Wide, dekanus för fakultetsnämnden för medicin, teknik och naturvetenskap vid Örebro universitet, 0705?33 04 74
Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad, tfn 0703-44 47 61.
Leif Larsson, rektor vid Högskolan i Skövde, tfn 0733-74 24 01

2005-11-18

Sidan uppdaterad 2005-11-18