Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-01-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-01-11

Nytt bidrag till Rydbergslaboratoriet

Högskolan i Halmstad har fått ytterligare resurser för uppbyggnaden av Rydbergslaboratoriet. Tidigare bidrog Sparbanksstiftelsen Kronan med 2 Mkr och nu har Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond beslutat att skjuta till 0,75 Mkr. Pengarna kommer att användas till att köpa in mer avancerad utrustning till Högskolans mättekniska laboratorium som används i såväl utbildning som forskning.

Ljungbergsfonden är knuten till skogskoncernen Stora Enso, som Högskolan i Halmstad har flera samverkansprojekt med i andra sammanhang. Bland annat är en av Högskolans större forskargrupper engagerad i tillämpad forskning med Stora Enso-koncernens tidningspappersbruk i Hyltebruk och Kvarnsveden.

Att kunna mäta och att kunna tolka och förstå mätresultat under styrning och kvalitetsuppföljning av produktion och processer är av fundamental betydelse. För att utveckla metoder för detta krävs ett mättekniskt laboratorium. I dagsläget har Högskolan emellertid en mycket begränsad mätutrustning som inte räcker till för att tillgodose de behov som finns på Högskolan för mer avancerade examensprojekt. För att öka möjligheterna att utbilda ingenjörer i den nya tekniken och bidra till utvecklingen av företagen i regionen behöver Rydbergslaboratoriet kompletteras.

Rybergslaboratoriet kommer att användas såväl till experiment inom studentprojekten som till forskningsprojekt i samverkan med företagen i regionen. Oftast sammanfaller dessa två användningsområden. Studentprojekten utgör ofta delar i större tillämpade forskningsprojekt där ingenjörer från företagen samarbetar med studenter och forskare.

Fotnot: Erik Johan Ljungberg (1843 - 1915) var chef för Stora Kopparberg Bergslags AB i närmare 40 år. Fonden med hans namn bygger på hans egen testamenterade förmögenhet.

2005-01-11

Sidan uppdaterad 2005-01-11