Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-01-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-01-31

Nytt forskningsstöd från KK-stiftelsen

Högskolan i Halmstad får 7 Mkr i forskningsstöd från KK-stiftelsen, och är ett av de lärosäten som får mest när stiftelsen fördelar sitt forskningsstöd till 29 projekt.

De stödda projekten i Halmstad är:

Aktiv styrning av fotprotes Projektledare: Ulf Holmberg. Totalbelopp: 1 800 000 kr

Att förutsäga papperets körbarhet i rullpressar. Projektledare: Carl Magnus Nilsson. Totalbelopp: 2 100 000 kr.

Biometrisk identifiering av försöksdjur. Projektledare: Thorsteinn Rögnvaldsson. Totalbelopp: 1 325 000 kr.

Internationellt ledarskap i mindre och medelstora företag. Projektledare: Svante Andersson. Totalbelopp: 1 677 000 kr.

Totalt ger KK-stiftelsen nästan 65 miljoner i stöd till 29 forskningsprojekt runt om i Sverige. Det är de nya universiteten och högskolorna som får del av pengarna. Eftersom näringslivet går in med motsvarande summa får forskningen sammanlagt 130 miljoner.

2005-01-31

Sidan uppdaterad 2005-01-31