Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-02-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-02-23

Pris för magisteruppsats

Kommunikativt ledarskap "Corporate bullshit?" Camilla Brogren, från Högskolan i Halmstad, har fått pris för sin magisteruppsats om kommunikativt ledarskap. Det är det s k Vinco-priset på 10 000 kr som på onsdagens delades ut till Camilla Brogren.

lI uppsatsen gör hon en kritisk granskning av ledarskapsbegreppet och finner att all "corporate bullshit" d.v.s. alla framgångsrecept serverade av diverse gurus ligger långt från verkligheten. Ledarskap byggs utifrån tre nivåer: Den globala som är den minsta gemensamma nämnaren av vad man anser att ledarskap är, där exempelvis "ledarskapsgurus" verkar. Den lokala nivån som påverkas av lokalt producerad litteratur, kurser, kulturen och exempelvis ledarskapspolicys i organisationer. Och slutligen den individuella nivån som innebär att ledarskap definieras utifrån den egna verklighetsuppfattningen.

Camilla Brogren baserar sina rön på intervjuer med chefer som berättar att de i huvudsak har lärt från sina tidigare chefer och skapat sin egen ledarstil utifrån dessa samt utifrån sina individuella värderingar snarare än från teoretisk, akademisk kunskap. Det finns inte en enhetlig syn på ledarskap utan var och en har sin egen unika bild av vad ledarskap innebär. Den är produkt av företagskulturen där man verkar.

Priset delas ut av konsultföretaget Vinco. Juryns motivering lyder:

"Camilla Brogren har sökt ta reda på förhållandet mellan ledarskap och kommunikation. På ett ambitiöst och utmanade sätt har hon tagit sig an teoretikerna inom management- och kommunikationslitteraturen. Hon för en självständig diskussion kring ledarskapsbegreppet och alla "framgångsrecept" som avlöser varandra samt lyfter fram kommunikationen i centrum för ledarskapet."

2005-02-23

Sidan uppdaterad 2005-02-23