Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-06-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-06-03

Studenter belönades med stipendier

Den 3 juni hölls UTEXPO:s traditionella stipendieutdelning i Kårhuset. Ett 30-tal studenter fick ta emot stipendier för sina examensprojekt.

Konferencier
Romulo Enmark, rektor Högskolan i Halmstad

Stipendiater och motiveringar:

Bästa ingenjörsarbete MASKININGENJÖRERNA


(5 000:-)


Bergs Smide

Utdelare: Anton Sandén, Kalmar Industries AB (erhöll 2003 års ingenjörspris i nationell konkurrens)
Projekt: Om konstruktion av lyftstativ
Studenter: Johan Gustafsson och David Karlsson
Motivering: Teknologerna har utvecklat ett lyftstativ till en kranhytt på ett alldeles lysande sätt. Konstruktionen, som teknologerna självständigt har skapat, har vuxit fram från idé till en helt färdig fungerande prototyp som förutom sänkt vikt har förbättrat och förenklat funktionen och säkerheten för användaren. Företaget säger sig vara mer än nöjda med stativet.

Bästa designarbete MASKININGENJÖRERNA (5 000:-)


SAPA AB

Utdelare: Anton Sandén, Kalmar Industries AB
Projekt: Design och konstruktion av bänk
Studenter: Anna Eliasson och Martina Westman
Motivering: Teknologerna har genom en mycket väl genomförd förundersökning lagt grunden till utvecklingen av en ny bänk. De har sedan på ett metodiskt sätt omsatt sina teoretiska kunskaper i det praktiska genomförandet och fått fram en produkt som väl motsvarar uppställda mål vad gäller anpassningen till företagets profil, konstruktion, färg och form samt miljö. Arbetet uppfyller mycket väl företagets förväntningar.

Bästa examensarbete DATORSYSTEMTEKNIK + ICT (10 000:-)


HMS Industrial Networks A

B

Utdelare: Johanna Dahlqvist och Joakim Wiberg
Projekt: ZigBee-redo trådlöst sensornätverk
Studenter: Fredrik Spånggård och Mattias Svensson
Motivering: Studenterna har med mycket stor självständighet genomfört ett tekniskt komplicerat arbete inom området trådlösa inbyggda system. De har visat stor ingenjörsmässighet när de läst in sig på en helt
ny trådlös standard och konstruerat det inbyggda systemet helt och hållet. De har mer än väl uppnått målet med sitt projekt.

Bästa examensarbete BYGGINGENJÖRSPROGRAMMET (6 000:- resp. 3 000:-)


Sveriges Byggindustrier

Utdelare: Dir. Lars Raning
Projekt: Intern kommunikation på byggarbetsplatsen (6 000:-)
Studenter: Eva Eriksson och Per Wallander
Motivering: Studenterna har på ett insiktsfullt sätt studerat och analyserat intern kommunikation på byggarbetsplatsen. De har genom att kombinera teori och praktik kunnat peka på betydelsen av platschefens förmåga att kunna informera sina arbetare för att skapa en effektiv byggproduktion

Projekt: Introduktion till Eurocode - en jämförelse mellan Eurocode och BKR (3 000:-)

Studenter: Erik Wiborg och Carl-Johan Palmquist
Motivering: Studenterna har självständigt och metodiskt studerat delar av EuroCode som kommer att bli de framtida bestämmelserna för byggkonstruktion.
Genom att jämföra med de nuvarande bestämmelserna har de belyst viktiga skillnader och deras konsekvenser.

Pris för examensarbete BYGGINGENJÖRSPROGRAMMET (10 000:-)


"att utdelas till bästa examensprojekt med inriktning på nytänkande för att åstadkomma
lägre drift och underhållskostnader för fastigheter"
Alecta pensionsförsäkring

Utdelare: Förvaltare Bo Karlsson
Projekt: Förslag till utformning av ett passivhus
Studenter: Helena Bengtsson och Stefan Ferrari
Motivering: Examensarbetet berör ett område av hög aktualitet. Stigande energipriser gör det mycket angeläget att uppföra fastigheter och bostäder med litet energibehov. Studenterna har på ett systematiskt sätt belyst och analyserat möjligheten att projektera, uppföra och använda ett s k " passivhus". Resultatet av examensarbetet är av stort intresse, både ur privatekonomisk och samhällsekonomisk synpunkt.

Bästa examensarbete ELEKTRO (5 000:-)


Svenska Kraftnät

Utdelare: Magnus Larsson
Projekt: Avståndsbedömning med Bluetooth
Studenter: Carl Olsson och Erik Agrell
(Projektet är ett samarbete med en U-ingenjör)
Motivering: Studenterna har haft en egen idé på hur bluetooth kan användas för avståndsbedömning och hur detta kan användas i nya elektronikprodukter. De har tagit sig an en komplicerad uppgift och med ett målmedvetet arbete löst alla svårigheter och tagit fram ett system med goda kommersialiseringsmöjligheter.

Bästa examensarbete BIOMEKANIK (5 000:-)


CAMP Scandinavia AB

Utdelare: Bertil Allard
Projekt:
Studenter:
Motivering:

Bästa examensarbete MEKATRONIK (10 000:-)


ASCO Cylinda

Utdelare: Anna Ahlqvist
Projekt: Inline Pallet Brake
Studenter: Mathias Ahlsund och Andreas Evesson
Motivering: För ett lysande exempel på hur kombinationen maskinteknik, elektronik och datorteknik kan användas för att kostnadseffektivt snabba upp produktion. Studenterna har åtagit sig att snabba upp en
existerande produktion utan att några större ingrepp får göras i processen och de har i sitt arbete visat prov på stor ingenjörsmässighet genom att noggrant analysera problemet, möjliga lösningar och i tid ta fram en fungerande lösning.

Bästa examensarbete ENERGIINGENJÖR - Förnybar energi. (10 000:-)


Energiverken i Halmstad AB

Utdelare: Jan Belfrage, Vice ordförande, Energiverken i Halmstad AB:s styrelse.
Projekt: Förnybar naturgas" - förgasning av biomassa för framställning av syntetisk naturgas
Studenter: David Malm och Staffan Karlsson
Motivering: Detta projekt handlar om en ny och intressant teknik för en hållbar energiförsörjning. Det visar hur den förnybara bioenergin kan få ett utökat användningsområde i gasform, t ex inom transportsektorn. Arbetet har utförts på ett strukturerat och självständigt sätt med en god måluppfyllelse. Arbetet är redovisat i en fyllig rapport med stort läsvärde.

Bästa examensarbete TEKNISK MILJÖINGENJÖRSPROGRAMMET (7 500:-)


WSP environmental

Utdelare: Maria Bennet
Projekt: Konsten att införa ett miljöledningsystem på en kommunal förvaltning
Studenter: Emilie Jönsson och Elin Bygg
Motivering: Examensarbetet skapar en bred förståelse för hur verktyget miljöledningssystem ska införas inom kommunal förvaltning. Arbetet har utförts med engagemang och nytänkande samt har presenterats både skriftligt och muntligt på ett föredömligt sätt.

Bästa examensarbete BYGG- och FASTIGHETSEKONOM (2 000:- resp. 2000:-)


Halmstads Fastighets AB

Utdelare: Projektkoordinator Sonja Bjärudd
Projekt: En jämförelse av fastighetsföretag - Intern eller extern fastighetsskötsel
Studenter: Tobias Andersson och Niclas Simonsson
Motivering: Studenterna får sitt stipendium för ett förtjänstfullt arbete inom ämnet fastighetsförvaltning. De har i sin uppsats intresserat sig för att påvisa kvalitetsskillnader mellan ett fastighetsbolag som outsourcat, respektive ett företag som behållit fastighetsförvaltningen i egen regi. Niclas och Tobias har även arbetat fram en modifierad kvalitetsmodell för att kunna analysera skillnaderna i kvalitet.

Projekt: Påverkande faktorer vid värdering av fastigheter i den privata och offentliga sektorn


- en fallstudie i värdering

Studenter: Sanel Arnautovic, Henrik Borglin och Erik Selöfalk
Motivering: Studenterna får sitt stipendium för ett förtjänstfullt arbete inom ämnet fastighetsvärdering. Ett fastighetsföretags värde påverkas starkt av värderingen av dess fastighetsbestånd. Denna värdering utförs av värderare, som påverkas av inre och yttre faktorer. Sanel, Henrik och Erik har påvisat hur värderare i den privata och offentliga sektorn med utgångspunkt i institutionell teori och intressentteori påverkar värderaren vid faställandet av fastighetsvärdet.

Bästa examensarbete UTVECKLINGSINGENJÖR (10 000:-)


AWA Patent

Utdelare: Bo-Göran Wallin
Projekt: Projekt Z
Studenter: Martin Lyberg och Christoffer Hasselström
Motivering: Studenterna får stipendiet för sin kreativa och innovativa utveckling av dels en process för prekonservering av matavfall, dels tillhörande utrustning och för sin entreprenörsanda och förmåga att utveckla var för sig nya lösningar på olika problem.

Chalmerska Ingenjörsföreningen (3 000:-)

Utdelare: Mats Bjärrud
Projekt:
Studenter:
Motivering:

U ALUMNIFÖRENINGEN (1 000:-)

Utdelare: Jeanette Gullbrand
Projekt: 80 BoHo
Studenter: Malin Lindström och Daniel Karlsson
Motivering:

STIPENDIUM - SAMTLIGA PROGRAM HÄLSOTEKNIKALLIANSEN (10 000:-)

Utdelare: Pär Urban Fryklind
Projekt: Know your limit
Studenter: Jens Ekwall och Caroline Ljungar
Motivering: Studenterna har utvecklat en mekanisk sula som ger patienten direkt återkoppling då belastningsgränsen uppnås. Sulan är enkel, billig och lätthanterlig och unik i sitt slag. Studenterna har visat prov på kreativitet, klurighet i kombination med kvalificerad biomekanisk ingenjörsmässighet. De har skapat ett ansenligt nätverk av kontakter under projektet och föredömligt hanterat de användarstudier som genomförts. Behovet av produkten är stort och universellt och försäljning kan ske över hela världen.

HALMSTAD STUDENTKÅRS PRISER

Utdelare: Kristina Nilsson, studentkårens ordf.

Pedagogpriset - årets lärare 2005

ELU: Roger Lindegren
HOS: Marie Sandh
HUM: Monica Karlsson
IDE: Sven Ackmer
SET: Gunnar Weber

Årets kåraktiva student

Kristin Persson: har under en rad år varit mycket deltagande i ett antal av Kårens föreningar. Under detta året har hon varit en betydande del av HAMLETgruppen som genomförde en bejublad dag i mars. Hon har dessutom varit aktiv som ex-mästare och inte varit rädd att ställa upp om och när det har behövts. Hon sitter även med i Kårens högsta beslutande organ, FUM.

Årets kårförening:

HUG har under året varit en mycket aktiv förening med stort antal medlemmar och deltagare under sina sessioner i Kårhuset. De har deltagit i att göra Kårhuset mer levande genom sina uppskattade spelkvällar på torsdagarna. Vi tycker att det är roligt att en såpass nystartad förening har ett stort medlemsantal redan efter bara ett år.

Kårens plastklocka (för lång och trogen tjänst)

Christian Bangsgaard har varit med i Kårens rullor under en lång rad år. Han har på senare år varit ett stort stöd för Kåren med sitt stora kunnande om organisationen. Bl.a. har Christian varit aktiv i 6M som vakt under 3 år, General i nollningen, han har även suttit som studeranderepresentant i Utbildningsnämnden, Högskolestyrelsen och i IDE-sektionen under ett par år. Christian har dessutom varit ledamot i FUM under sin studietid och där drivit sina frågor med stort kunnande och pondus.

SPEXIGASTE MONTER

HASP
Utdelare:

SAMORDNARE AV UTEXPO-05


Joahanna Ugander, UTEXPO-rådet samt personal från Högskolan

Ny ordförande för UTEXPO-rådet är Annika Andersson, Biomekanik, v. ordf. Bella Kajtazi, Biomekanik

2005-06-03

Sidan uppdaterad 2005-06-03