Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-12-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-12-02

Uppsatser om funktionshinder belönade

Halmstads kommuns stipendier för bästa uppsatser med handikappinriktning delades ut i samband med Internationella handikappdagen den 2 december. Till årets stipendiater utsågs Karin Tideman, Olov Andersson och Jessica Palmgren.

Karin Tideman fick 7 000 kr för magisteruppsatsen "Skolgångens betydelse för fosterhemsplacerade barn. Fosterbarns, fosterföräldrar och lärares erfarenheter". Uppsatsen är skriven i ämnet Handikappvetenskap.

Olov Andersson fick 6 000 kr för sin magisteruppsats i Handikappvetenskap; "De starka mödrarna i Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna, FUB. Om företrädarskap på organisations- och individnivå för personer med grav utvecklingsstörning och flera funktionshinder - en historisk belysning".

Jessica Palmgren fick 5 000 kr för sin D-uppsats i statsvetenskap "På vems villkor? En studie av LSS-insatser på kommunal nivå".

Med anledning av Internationella handikappdagen hölls även en offentlig föreläsning av docent Gisela Helmius från Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, på temat "Funktionshinder, genus och sex - sociologiskt sett".

Arrangörer var Välfärd och Välbefinnande och Sektionen för Hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad, i samarbete med Halmstads kommun.

2005-12-02

Sidan uppdaterad 2005-12-02