Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-01-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-01-20

Utbildning får bra betyg av HSV

Utbildningen i idé- och bildningshistoria på Högskolan i Halmstad håller en god kvalitet. Studenterna är nöjda och lärarna anses kunniga och engagerade. Det framgår i en nationell rapport från Högskoleverket.

Utvärderingen har gjorts i samarbete med en extern bedömargrupp som består av sakkunniga och studenter från Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Gruppen har granskat ämnet idé- och lärdomshistoria vid landets universitet och högskolor och kommit till slutsatsen att utbildningarna generellt håller hög kvalitet.

Idé- och lärdomshistoria fyller en viktig funktion i svensk högre utbildning som bildningsämne. Många studenter väljer att läsa på A-nivå, men det är ganska få studenter som fortsätter att läsa på B- och C-nivå. En anledning till att få studenter väljer att läsa idé- och lärdomshistoria på högre nivåer är, enligt bedömargruppen, den oklara arbetsmarknaden.

I Halmstad kan idé- och bildningshistoria läsas som fristående kurs upp till D-nivån. Enligt rapporten är de lärare som undervisar i ämnet mycket kvalificerade och studenterna är nöjda. Utbildningen ger, förutom breda kunskaper, mycket träning i skrivande och det svenska språket. En positiv sak som särskilt lyfts fram är de studiedagböcker som studenterna skriver, där de antecknar och diskuterar litteraturen och undervisningen.

Bedömargruppen efterlyser dock en förstärkning på lärarsidan, eftersom få lärare innebär en sårbarhet för utbildningen. De efterlyser också en förstärkning av det internationella samarbetet.

Läs mer på Högskoleverkets sidalänk till annan webbplats

2005-01-20

Sidan uppdaterad 2005-01-20