Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-12-15

Utställning om livet under ytan

Solstjärna, kammussla och pirål. Just nu visar studenter på Biologiprogrammet en utställning om djur och alger från havets djup.

Utställningen är en del i C-kursen i Biodiversitet och studenterna har själva varit med och hämtat in och artbestämt ett 100-tal alg- och djurarter från Gullmarsfjorden i Bohuslän.

- Det har varit jättespännande. Jag fascinerades av att det finns så mycket djur i havet som man inte vet om, inte ens om man har läst på Biologiprogrammet i tre år, säger studenten Sofia Ivarsson.

Djuren fångades in med en bottenskrapa efter en båt. Studenterna undersökte också hur livet i havet har förändrats under 100 år.

- Vi gjorde en jämförelse på en plats där det gjordes en inventering för 100 år sedan. Många av de djur de hittade då är rödlistade arter i dag. Vi hittade ingen rödlistad art, troligtvis beroende på övergödningen, säger Sofia.

Utställningen kommer att finnas på första våningen i hus O fram till årsskiftet. I mitten av januari flyttas den till Studentcentrum i hus Q.

2005-12-15

Studenten Sofia Ivarsson.

Studenten Sofia Ivarsson.

Sidan uppdaterad 2018-01-16