Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-11-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-11-02

Vårdutbildade får jobb snabbast

Läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker tillhör de grupper som etablerar sig lättast på arbetsmarknaden. Svårare är det för språkvetare, historiker, arkitekter, journalister och konstnärer. Det visar en undersökning genomförd av Högskoleverket.

Högskoleverket har undersökt hur de 38 000 personer som tog examen från svenska högskolor och universitet läsåret 2001/2002 hade etablerat sig på arbetsmarknaden år 2003. Undersökningen visar att 78 procent var etablerade, 77 procent av männen och 79 procent av kvinnorna. Vid Högskolan i Halmstad var 75 procent etablerade på arbetsmarknaden ett år efter examen.

Undersökningen visar att läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, optiker och logopeder etablerar sig snabbast. 90 procent eller mer har jobb ett år efter examen. Den grupp som har svårast att etablera sig är konstnärligt utbildade. Endast 38 procent har fått jobb ett år efter examen. Trögt går det också för personer med humanistisk examen, till exempel språkvetare, filosofer och historiker. Andra grupper med svag ställning på arbetsmarknaden är journalister, kommunikationsvetare och arkitekter.

Jämfört med tidigare år uppvisar civil- och högskoleingenjörer en tydlig nedgång. Det gäller särskilt ingenjörer med inriktning mot IT. De stora grupperna av lärare och vårdutbildade etablerar sig lika snabbt, eller snabbare än tidigare, trots konjunkturnedgången under perioden.

Skillnaderna mellan lärosätena beror främst på vilka utbildningar de erbjuder och hur den lokala arbetsmarknaden ser ut.

Se pressmeddelande och länk till rapportenlänk till annan webbplats

2005-11-02

Sidan uppdaterad 2005-11-02