Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-11-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-11-10

Anslag till nydanande forskningsprojekt

Två forskningsprojekt på Högskolan i Halmstad får anslag på en miljon kronor var av Crafoordska stiftelsen i Lund.
Lärosätena i södra Sverige erbjöds att ansöka om medel till endast två projekt vardera, vilket innebär att Högskolan fick maximal utdelning.

Crafoordska stiftelsens utlysning gällde uttalat möjligheten att ansöka om bidrag till nydanande och gränsöverskridande forskningsprojekt. Högskolan ansökte - och beviljades - anslag till projekten "Dissonant aktiv radioreflektion" och "Moderna diagnos- och rehabiliteringsmetoder för bedömning av handfunktion".
Det förstnämnda projektet har sin hemvist inom forskningsmiljön CERES, Centrum för forskning om inbyggda system, på Högskolan i Halmstad.
- Forskningsprojektet kan vara inledningen till en omfattande forskning och teknikutveckling inom ett för Sverige centralt område, trådlös kommunikation, säger Bertil Svensson, professor i datorsystemteknik, som leder CERES.
I korthet går forskningsprojektet ut på att utvärdera en ny typ av radiokommunikation. Kännetecknande för den nya teknologin är att man kan kommunicera med ett mycket stort antal enheter och att enheterna dessutom förbrukar extremt lite ström.
- Vi är väldigt entusiastiska över den här nya idén som kommit fram baserad på en längre tids forskning inom området. Nu kan vi utvärdera den i vår laboratoriemiljö, som passar väl för ändamålet, säger Bertil Svensson.
Bakom projektet står Per-Arne Wiberg, Urban Bilstrup, Emil Nilsson och Bertil Svensson, alla verksamma vid CERES.
Det andra projektet är en utvidgad satsning på ett biomekanikprojekt som syftar till att utveckla metoder och instrument för att effektivt kunna återskapa rörlighet och styrka i handen efter en skada eller sjukdom.
- Projektet ska leda till nya effektiva och objektiva undersökningsmetoder och smärtfri utvärdering av hur patienter svarar på behandling, som gör att man i förlängningen kan validera effektiva behandlingsmetoder, säger Sofia Olandersson, doktorand på Sektionen för ekonomi och teknik.
Till exempel kan man på ett bättre sätt designa behandlingar och träningsprogram samt titta på patientens rörlighet och styrka både före och efter behandling. På så sätt kan man se vilka patienter som är lämpliga för vilken typ av rehabilitering.
- Vi har utvecklat metoden utifrån patienter med ledgångsreumatism, men nu kan den vidareutvecklas till att kunna användas även för andra sjukdomar. Detta stärker biomekanikforskningen på Högskolan i Halmstad eftersom anslaget gör det möjligt att gå vidare inom det här området, säger Sofia Olandersson.
Bakom projektet står även Marita Hilliges, docent på Högskolan i Halmstad samt forskare på handkirurgen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Spenshult reumatikersjukhus och Länssjukhuset i Halmstad.

INGRID EKSTRÖM
2006-11-10
Sidan uppdaterad 2006-11-10