Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-07-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-07-14

Antagningsbeskeden har skickats ut

Nu har antagningsbeskeden skickats ut till dem som sökt program eller kurser vid landets lärosäten. Senast den 28 juli måste svaret ha kommit in för att den sökande ska få behålla sin plats. Det slutgiltiga antagningsbeskedet ska ha nått de sökande den 9 augusti.

Totalt har 95 176 behöriga sökt till de 1 709 program som Verket för högskoleservice, VHS, sköter antagningen till. Av dem erbjuds 68 200 en plats efter det första urvalet. Det innebär att 72 procent av de behöriga sökande har blivit antagna.

Senast den 18 juli ska den sökande ha fått sitt nationella antagningsbesked. Där redovisas både utbildningar sökta genom VHS och kurser sökta direkt hos respektive lärosäte.

De sökande måste besvara antagningsbeskedet för att behålla platsen. Senast 28 juli ska svaren ha kommit in. Därefter påbörjas det andra urvalet. Slutgiltiga antagningsbesked ska ha nått de sökande 9 augusti.

www.studieplatser.nulänk till annan webbplats presenteras de utbildningar där det fortfarande finns platser kvar.

Läs mer om det nationella antagningsbeskedet

Se VHS antagningsstatistik för program på www.vhs.se/statistiklänk till annan webbplats

2006-07-14

Sidan uppdaterad 2006-07-14