Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-07-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-07-11

Antagningsbeskeden på väg

I dagarna skickas antagningsbesked ut till dem som sökt program eller kurser vid landets lärosäten. Den 18 juli beräknas samtliga sökande ha fått resultatet från den första antagningen hem i brevlådan.

Totalt har 95 176 behöriga sökt till de 1 709 program som Verket för högskoleservice, VHS, sköter antagningen till. Av dem erbjuds 68 200 en plats efter det första urvalet. Det innebär att 72 procent av de behöriga sökande har blivit antagna.

Mellan den 13 och 18 juli får den sökande sitt nationella antagningsbesked. Där redovisas både utbildningar sökta genom VHS och kurser sökta direkt hos respektive lärosäte.

De sökande måste besvara antagningsbeskedet för att behålla platsen. Senast 28 juli ska svaren ha kommit in. Därefter påbörjas det andra urvalet. Slutgiltiga antagningsbesked ska ha nått de sökande 9 augusti.

www.studieplatser.nulänk till annan webbplats presenteras de utbildningar där det fortfarande finns platser kvar.

Se VHS antagningsstatistik för program på www.vhs.se/statistiklänk till annan webbplats

2006-07-11

Sidan uppdaterad 2006-07-11