Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-08-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-08-28

D-uppsats prisad av Brottsoffermyndigheten

Matts Halmerius, universitetsadjunkt på Högskolan i Halmstad, har vunnit första pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling med D-uppsatsen "Bilden av styckmordet i Halmstad - perspektiv på etik i tidningsrapporteringen kring ett mordfall". Prissumman är på 15 000 kronor och delas ut i Umeå den 1 september.

Vad handlar din uppsats om?
- Jag har tittat på mediebilden av mordet på Marcus Norén. Jag har analyserat tidningstexter och intervjuat hans familj, åklagaren och journalister. De har alla fått ge sin bild av hur de uppfattat mediernas rapportering.

Varför valde du att undersöka detta?
- Tankarna väcktes redan när jag såg löpsedlarna precis efter mordet. Jag funderade mycket över hur familjen reagerade på dem.

- Det speciella med just det här fallet var att man nästan fick offret att bli medskyldig. Tidningarna lyfte fram den mördades rollspelsintresse och lanserade tidigt egna teorier om mordorsaken utifrån detta. Man antydde också att han hade en kriminell bakgrund. "Den som ger sig in i leken får leken tåla", ungefär, detta ser man inte ofta i mordrapporteringar.

Hur gick du till väga?
- Jag kontaktade den präst som var familjens medieombud och fick veta att familjen var positiv till uppsatsen. Jag intervjuade Marcus Noréns pappa och medieombudet. Jag lyckades inte få någon journalist från Expressen att ställa upp, men jag intervjuade redaktionschefen. Jag pratade också med en journalist från Hallandsposten som hade skrivit om mordet, och med chefsåklagaren.

Vad har du kommit fram till?
- Min slutsats är att det i mediebevakningen uppstår tre intressekonflikter. En mellan familjen, som vill ha sitt sorgearbete ifred, och journalisterna, som vill ha svar på sina frågor. En andra mellan åklagaren, som vill att vittnen och gärningsmän lämnas ifred, och journalisterna som ställer frågor och presenterar egna teorier. En tredje intressekonflikt handlar om rapporteringen kring offret. Familjen vill inte kännas vid den bild av som kom fram i medierna. Tidningarna hänvisar till informationsansvar mot sina läsare.

Vad anser du själv om medierapporteringen?
- Jag tycker att journalister borde tänka mer på vilken bild de ger av de människor som de rapporterar om. Det är många som berörs och jag tror inte att de riktigt vet vilka bollar de sätter i rullning. Det finns visserligen pressetiska regler men de tillämpas inte på det sätt det är tänkt. Gränserna tolkas godtyckligt och här behövs en skärpning.

Hur kändes det att få priset?
- Det var smickrande! Jag blev mycket överraskad när de ringde upp eftersom det är ett och ett halvt år sedan jag skickade in uppsatsen.

Fotnot. Brottsoffermyndigheten utlyser regelbundet en uppsatstävling som riktar sig till studenter. Uppsatsen ska vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. Läs mer på www.brottsoffermyndigheten.selänk till annan webbplats

IDA LÖVSTÅL
2006-08-28
Matts Halmerius

Matts Halmerius

Sidan uppdaterad 2006-08-28