Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-06-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-06-03

Fåhré-pengar till utvecklingsingenjörer

Stipendier på sammanlagt 345 000 kronor delades ut till utvecklingsingenjörer vid Högskolan i Halmstad den 3 juni. Prispengarna kommer från en donation av den bortgångne lektorn Sten Fåhré.

Stipendierna, som bygger på avkastningen av ett kapital på 20-40 miljoner kronor, är predestinerade till studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Stipendierna är de klart största till ett enskilt studieprogram i Sverige.

Stipendiater Lektor Sten Fåhrés minnesfond,


3 juni 2006

BÄSTA STUDENT

Första pris, 50 000:-
Daniel Elwér

Andra pris, 20 000:-
Fredrik Andersson

Tredjepristagare, delad plats, 10 000:-
Niclas Johansson

BÄSTA EXAMENSARBETE

Första pris, 100 000:-
Projekt: Devantini ES (elsportbilen)
Studenter: Emil Birgersson, Henrik Leonhardt
Handledare: Jonas Rundquist
Motivering: Det är sällan som stor teknisk kunskap i så väl teori som praktik kombineras med ett så stort mått av entreprenörskap. Studenterna har genom en fullständigt oändlig energi, lyckats genomföra kanske det mest omfattande projektet i utvecklingsingenjörsprogrammets 26-åriga historia. De har hela tiden satsat på teknologi och kunskap av högsta klass. Allt från materialval till tillverkningsmetoder har analyserats, utvärderats och beräknats med lika stor noggrannhet som kunskap. Studenterna har under projektets gång arbetat upp ett nätverk och en budget som är oerhört imponerande. Att Devantini ES dessutom har varit med på flera mässor, i branschtidningar och nyhetsmedier innan den ens är färdigbyggd, visar på det stora intresse för produkten som studenterna har lyckats skapa med hjälp av bland annat drygt 15.000 minuter mobiltelefonsamtal. Detta intresse såväl som sitt nätverk kommer studenterna att ha stor nytta av nu när de ska börja tävla med och sälja sin bil från det egna företaget.

Andra pris, 50 000:-
Projekt: CMS - Cuvette Measuring System
Studenter: Annelie Aldeborn, Fredrik Andersson, Mattias Daniel
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: Genom energiskt och metodiskt arbete av projektgruppen har ett problem vid produktion av en produkt funnit sin lösning. Projektgruppen har undersökt och utvärderat ett flertal tänkbara metoder. Genom gruppens kreativitet, intiativförmåga och målmedvetenhat utveckaldes en egen mätmetod och utrustning som uppfyller de ställda kraven. Projektarbetet har resulterat att en i dag kostsam metod kan ersätts av en mer funktionell metod. För detta dessutom väldokumenterade arbete tilldelas projekt CMS med Annelie Aldeborn, Fredrik Andersson och Mattias Daniel

Tredje pris, 20 000:-
Projekt: Triflow
Studenter: Robert Gustafsson, Filip Hultqvist
Handledare: Evastina Björk
Motivering: Studenterna har på ett självständigt och mycket kreativt sätt utfört sitt examensarbete i samarbete med TYLÖ AB, som har resulterat i en prototyp av en unik bastu med ny design och med snabbare uppvärmning. Examensarbetet har varit målinriktat och omfattat allt ifrån idegenerering till framtagande av marknadsplan för den nya produkten. Studenterna har visat prov på stor uthållighet, utfört kvalificerat ingenjörs- och beräkningsarbete som har varvats med kreativitet och nytänkande.

Hedersomnämnande (delad fjärdeplats), 5000:-
Projekt: Flexiseal
Studenter: Hampus Nordström, Henrik Jonsson
Handledare: Joakim Tell
Motivering: Hampus Nordström och Henrik Jonsson är två duktiga och ambitiösa studenter som har arbetat med projektet Flexiseal, vilket har syftat till att ta fram en produkt för att förenkla öppnandet och återförslutandet av färgburkar i plåt. Resultatet av all den tid och tankemöda som har lagts ner i projektet har resulterat i att projektets mål har uppnåtts genom en väl testad och dokumenterad produkt färdig för produktion och lansering på marknaden.

Projekt: Biobränsle
Studenter: Jens Fredriksen
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: Ett angeläget energiförsörjnings problem har i detta projekt funnit en lösning. Projektet har grundligt belyst möjlighet och förutsättning för att introducera en ny produkt på en intressant och överhettad marknad. En passande produkt har utvecklats och testats och en genomarbetad plan för att omvndla projektet till ett företag utgör en stor del av projektresultatet. För det gedigna och engagerade arbetet samt den innovativa produkten tilldelas projekt Biobränsle med Jens Frederiksen.

Projekt: Evinho
Studenter: Christer Johansson, Niclas Johansson
Handledare: Hans Skillius
Motivering: Studenterna har tillsammans med Lyyn AB identifierat ett problemområde (malignt melanom) där det saknas ett bra analysinstrument. De har därefter med utgångspunkt från en av Lyyn ägd mjukvara utvecklat denna nya applikation. Arbetets tyngdpunkt ligger i genomtänkt handhavande och ergonomisk utformning av instrumentet. Man har också under arbetets gång funnit nya användningsområden för det utvecklade instrumentet. Arbetet har skett strukturerat och under stor självständighet. Styrkan ligger i helhetstänkandet och i ett slutresultat som med ytterligare detaljutveckling hör marknaden till.

BÄSTA PRODUKTFÖRNYELSEPROJEKT (årskurs 2)

Första pris, 20 000:-
Projekt: Ånggenerator
Studenter: Johan Bruno, Fredrik Lundin och Jonas Wilsby
Handledare: Fawzi Halila
"Teknologerna har med mycket stor självständighet och på ett ingenjörsmässigt sätt tagit fram en innovativ lösning till problemet. Systematik, kreativitet och samarbete med uppdragsgivaren har varit huvudingrediensen i projektgenomförandet."

Andra pris, 10 000:-
Projekt: Barnvagnen
Studenter: Anders Bengtsson, Therese Constantin, Robert Lidén och Sebastian Toro
Handledare: Leif Nordin

Tredje pris, 5 000:-
Projekt: TEJP2000
Studenter: Ted Davidsson, Pontus Håkansson, Emma Leander och Johan Wörman
Handledare: Hans-Erik Eldemark

BÄSTA FÖRETAGSUTVECKLINGSPROJEKT (årskurs 2)

Första pris, 20 000:-
Projekt: Innovation Team
Studenter: Magdalena Åkesson, Robert Lidén, Ida Hansson och Niklas Dillberg
Handledare: Fawzi Halila
"Företaget som studentgruppen har analyserat är verksamt inom medicinteknik. Det är en bransch som är komplex, bl a på grund av sitt snabbt växande tempo samt de höga krav som ställs på dessa produkter och tjänster. Med en utomordentlig analysförmåga har studenterna kommit fram till flera konkreta förslag som företaget har börjat implementera för att öka sin lönsamhet och förbättra sin verksamhet."

Andra pris, 10 000:-
Projekt: Lågprisladan
Studenter: Sebastian Toro, Pontus Håkansson, Anders Bergmark och Martin Wennström
Handledare: Pia Arborelius

Tredje pris, 5 000:-
Projekt: Allobi
Studenter: Daniel Axfeldt, Johan Bruno, David Knutsson och Philip Olsson
Handledare: Nilsola Hessel

2006-06-03

Daniel Elwér fick stipendiet Bästa student på 50 000 kronor.

Daniel Elwér fick stipendiet Bästa student på 50 000 kronor.

Henrik Leonhardt och Emil Birgersson fick pris för bästa examensprojekt  (100 000 kr).

Henrik Leonhardt och Emil Birgersson fick pris för bästa examensprojekt (100 000 kr).

Sidan uppdaterad 2006-06-03