Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-05-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-05-03

Färre söker till högskolor och universitet

En sammanställning av VHS, Verket för högskoleservice, visar att ansökningarna till program vid svenska högskolor och universitet har sjunkit med 8,7 procent jämfört med förra året. Vid Högskolan i Halmstad har antalet förstahandsansökningar sjunkit med 5,8 procent.

Drygt 109 500 personer har anmält sig till höstens program genom VHS, och det är drygt 10 000 personer färre än i fjol. Till Högskolan i Halmstad har 7 253 personer anmält sig till höstens program, jämfört med 8 126 förra året. Det innebär en minskning på 10,7 procent vad avser totalt antal sökande. Minskningen av antalet förstahandssökande är lägre, 5,8 procent, från 1 970 personer till 1 855.

Kurs- och magisteransökningarna har ökat från 7 202 till 7 536. Uppgången är helt baserad på utländska studenter, utan dessa hade kursansökningarna minskat med cirka 15 procent.

Högskolan i Halmstads mest populära program är Sjuksköterskeprogrammet i Halmstad, med 172 förstahandssökande, dvs. 5,1 sökande per plats. Andra program som har ett ökat antal sökande är till exempel Arbetsvetenskapligt program och Språkprogrammet.

Se statistik från VHS över antalet sökande till program vid högskolor och universitet.länk till annan webbplats

2006-05-03

Sidan uppdaterad 2006-05-03