Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-11-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-11-23

Finalister utsedda till Miljöinnovation 2006

Nu har 15 finalister utsetts till tävlingen Miljöinnovation 2006. Tävlingen fokuserar på nya uppfinningar som kan spara på energi, råvaror eller miljöpåverkan. Finalen äger rum den 31 januari-1 februari 2007 och den totala stipendiesumman är 350 000 kronor.

Årets finalstipendiater har i hård konkurrens utsetts av en nationell jury för Miljöinnovation 2006. Juryn har bedömt tävlingsbidragen, bland annat utifrån det unika med idén, miljönytta och ekonomisk nytta. Samtliga finalister kommer att få minst 10 000 kronor vardera i stipendium. Den totala stipendiesumman är 350 000 kronor.

Tävlingen syftar till att stimulera, stödja och påskynda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Under finalarrangemanget presenteras många intressanta lösningar som kombinerar hög miljöprestanda med högt affärsvärde. Innovationerna handlar bland annat om energieffektivisering, minskning av farliga kemikalier samt nya miljöanpassade och material- effektiva produkter och tjänster.

Finalen, med utställningar, seminarier och prisutdelning, äger rum 31 januari-1 februari 2007 på Halmstads stadsbibliotek. Huvudpristagarna kommer att offentliggöras vid prisutdelningen den 1 februari.

Tävlingen arrangeras av MiljöForum Halland i samarbete med NUTEK, Energimyndigheten, VINNOVA, ALMI, SWENTEC, Innovationsbron, Länsstyrelsen Halland, Region Halland, Högskolan Halmstad och Halmstads kommun.

Läs mer om tävlingen: www.miljoforum.n.selänk till annan webbplats

Finalister:


"HeatAccär en ny typ av ackumulatortank som med nydanande teknik lagrar och skiktar uppvärmt vatten så att energieffektiviteten kan öka i vattenburna uppvärmningssystem, framför allt i värmepump & solfångarsystem." Innovatör: Ingvar Johansson, Kalix, 070-381 62 93 eller 0923-162 93

"Exos-Fiskbeningen är en ny teknologi som möjliggör urbening av fisk utan att den först har blivit fryst. Metoden sparar energi och ger minskat fiskspill vid rensningen." Innovatör: Kari Koljonen, Uppsala - Ekeby Bruk. Kontaktperson: Anders Tärnström, 018-53 92 01

"EL-FOREST-SKOTAREN är en skogsmaskin som med hjälp av elhybriddrift och andra tekniska lösningar har fått många miljöfördelar bl. a halverad bränsleförbrukning och mindre markskador." Innovatör: Lennart Lundström, Örnsköldsvik. Kontaktperson: Roger Gustavsson, 0660-37 53 50

"CO2-kylaggregat Green & Cool är en metod och teknik som gör det möjligt att byta köldmedia i kylanläggningar, från miljöbelastande freoner till vanlig koldioxid och samtidigt minska energiförbrukningen." Innovatörer: Stig-Göran Lind, Luleå, 0920-20 30 31, Mikael Antonsson, Varberg, 0340-850 85 eller 0705-35 22 25

"Ogräs-/vegetationsskäraren är ett nytt sätt att bekämpa ogräs utan kemikalier som med nyutvecklade "självkännande" knivar skär av svåra ogräs t ex tistlar utan att skada den växande huvudgrödan." Innovatör: Jonas Carlsson, Lyckeby, 0709-57 33 30

"Biogas Optimizer är en nyutvecklad it-baserad mjukvara som syftar till att lösa produktionsineffektivitet och produktionsstörningar vid biogasproduktion. It-styrningen leder till ökad produktion och lönsamhet för biogasanläggningar." Innovatör: Jing Liu, Lund. Kontaktperson: Kristofer Cook, 0708-79 65 80

"Miljögiftsmätaren är ett nytt, enkelt och kostnadseffektiv sätt att spåra/mäta gifter och föroreningskällor med en ny typ av sensorteknik. Instrumentet behöver inte kalibreras med t ex kvicksilver eller andra gifter såsom dagens instrument kräver." Innovatörer: Peter och Eva-Lena Gårdhagen, Nora, Peter Gårdhagen, 0587-273 14, 070-530 08 24, Eva-Lena Gårdhagen, 0587-273 14, 070-590 52 22

"The Flying Doctors ett innovativt sätt att med humlor skydda t. ex jordgubbsblommor mot gråmögel. Samtidigt som en nyttosvamp påförs av humlan säkras pollineringen. Metoden innebär att starkt miljöskadliga kemiska bekämpningsmedel mot gråmögel inte behövs." Innovatör: Thomas Ricard,
Helsingborg, 042-16 37 04

"RSF-Rheogjutning är en ny metod för gjutning med halvstelnade metaller som gör att metallen kan formas med betydligt mindre energitillförsel än vad som krävs för konventionell gjutning. Metoden ger också bättre möjligheter att kvalitetsgjuta produkter med högre hållfasthet än med dagens metoder, vilket ger stora materialbesparingar." Innovatör: Magnus Wessén och Haiping Cao, Jönköping. Kontaktperson: Magnus Wessén, 036-71 14 00, 070-313 93 02

"Capee är en ny "självlärande" it-baserad mjukvara som med datorstödd teknisk dialog produktionsoptimerar olika typer av massaprocesser. Metoden ger energi- och materialbesparing." Innovatör: Erik Dahlén, Göteborg. Kontaktperson: Anders Askerman, 054-54 40 25

"Strigear Hybridsystem är ett nytt hybridsystem för personbilar som enligt datasimuleringar ger bättre effekt och lägre bränsleförbrukning än de system som idag finns på marknaden. .Exempelvis skulle en bil i Toyota Prius storlek och vikt dra 0,26 liter/mil och göra 0-100 på 8,6 sekunder." Innovatör: Lennart Stridsberg, 08-99 21 90, Stockholm

"Sunano är en ny typ av solabsorbator för vattenburna solfångare. Solabsorbatorn är billig att tillverka, har god prestanda och hög kvlitet med lång livslängd." Innovatör: Tobias Boström, Uppsala, 018-50 11 11 eller 073-207 59 29

"Vätebollar är ett nytt system för att transportera och lagra vätgas som t. ex ska användas i fordon. Vätgasen bedöms vara en viktig energibärare i ett miljöanpassat samhälle. Hittills har det dock varit svårt och dyrt att lagra vätgasen på ett säkert sätt. Vätebollar kan vara lösningen på problemet." Innovatör:
Lars Stenmark, Trosa, 0156-191 76

"Nanoenergy - Pure Power är en ny typ av "energichip" som med god verkningsgrad kan omvandla värmeenergi till elenergi och därmed ta vara på t. ex spillenergi från industrier."Innovatör: Magnus Larsson, Lund, 046-286 45 20 eller 0706-47 53 58

"X-Block pneumatic är en ny effektiv och billig energisparteknik för pneumatiska (tryckluft) cylindrar som används i de flesta industrier i hela världen." Innovatör: Per-Åke Wahlberg, Harads, 0928-100 24 eller 0706-96 24 08

2006-11-23
Sidan uppdaterad 2006-11-23