Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-02-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-02-28

Godkänt för arbetsvetenskapen

Högskoleverket, HSV, har granskat kvaliteten på landets utbildningar i arbetsvetenskap. Ämnet finns vid nio lärosäten och samtliga utbildningar får godkänt i granskningen med ett undantag.

HSV anser dock att ämnet bör få en tydligare identitet. Innehållet i undervisningen skiftar starkt mellan olika lärosäten. Myndigheten uppmanar landets arbetsvetenskapliga företrädare att samarbeta mer än i dag så att en gemensam ämnesidentitet kan byggas upp.

I granskningen har grund- och forskarutbildningen i arbetsvetenskap i Halmstad, Blekinge, Borås, Chalmers, Göteborg, Kungliga Tekniska högskolan, Linköping, Luleå och Lund utvärderats.

Utbildningen i arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad, som ligger under Sektionen för hälsa och samhälle, får godkänt av bedömargruppen. Arbetsvetenskap ges i Halmstad både som fristående kurser t.o.m. 60-poängsnivån, och som ett arbetsvetenskapligt program. Bedömargruppen uppmärksammar särskilt utbildningens exceptionellt goda genomströmning. Under 2004 fullföljde i genomsnitt 91 procent av studenterna sina studier.

HSV ger även några rekommendationer till Högskolan i Halmstad. Bland annat anser bedömargruppen att ämnet tydligare bör framhålla Högskolans framtida arbetsvetenskapliga profil, att utbildningens olika ämnesområden bör integreras närmare och att könsfördelningen inom personalgruppen bör förbättras.

2006-02-28

Sidan uppdaterad 2006-02-28