Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-11-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-11-30

Högskolan i Halmstad vill utveckla polisutbildningen

En delegation från Högskolan i Halmstad har tillsammans med representanter från kommun och polismyndighet presenterat sina tankar kring utformning av en framtida polisutbildning under en hearing som ägde rum den 30 november.

- Vi har tagit fasta på de behov som finns idag avseende samhällets krav på polisen, men också lokala polismyndighetens och den enskilde polisens behov av en utvecklad polisutbildning. Här finns en önskan om en större integrering mellan teori och praktik. Det finns även en ambition att på sikt akademisera utbildningen, säger Marita Hilliges, prorektor på Högskolan.

Högskolan i Halmstad har utformat en AT-modell som utgår från dagens tvååriga grundutbildning med en komplettering av en ettårig AT-tjänst. Genom utformningen möjliggörs en större andel praktiska inslag i grundutbildningen och uppföljande teoretiska inslag under AT-tjänstgöringen. Modellen innehåller även påbyggnadsblock som möjliggör specialisering/fördjupning inom områden som kan möta polisens framtida utmaningar.

- Vi har givetvis en önskan om att på sikt få starta grundutbildning för polisen, men i det kortare perspektivet ser vi större möjlighet att vara med att utforma ettåriga fördjupningar. De skulle utgöra en vidareutbildningsmöjlighet för polisen inom områden som speglar Högskolans forskningsområden, säger Marita Hilliges.

Utredare Agneta Stark ska senast den 31 januari 2007 redovisa sitt förslag på utformning av polisutbildningen.

2006-11-30
Sidan uppdaterad 2006-11-30