Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-03-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-03-02

Högskolans ekonomi välskött och enligt plan

Högskolan i Halmstad gick med ett underskott på 12 Mkr under 2005.
- Det är helt enligt vår budget och nu stundar bättre tider, säger rektor Romulo Enmark.

Högskolan har under ett antal år samlat på sig ett sparat kapital för att kunna ta sig igenom svårare år utan att detta påverkar verksamheten negativt.
- De medel för nya platser som Högskolan tilldelats för 2006 har inneburit att planerade rationaliseringar inte blivit nödvändiga, säger Romulo Enmark.

Grundutbildningsuppdraget för 2005 har fullgjorts och därmed har Högskolan kunnat avräkna hela anslaget på 261 Mkr. Högskolan "producerar" mer än takbeloppet, en överprestation med 3,5%. Högskolan kan spara dessa överprestationer, och tillsammans med tidigare års överprestationer har Högskolan 26,1 Mkr i sparade platser, vilket är maximalt tillåtet platssparande. Antalet helårstudenter var 5 431, samma antal som föregående år. Studenternas prestationsgrad låg på 81%.

Forskningen omsatte 73 Mkr, vilket är lika mycket som under 2004. De externa anslagen till forskningen ökade något. Forskningsarbetet resulterade i 13 doktorsavhandlingar och 6 licentiatavhandlingar.

2005 i siffror
Studenter i grundutbildning   5 431 helårsstudenter
Prestationsgrad                   81%
Antal sökande                     6 883, ht 2005
Antal examina, grundutb.     973

Antal forskarstuderande       94
Antal doktorsexamina          13
Antal licentiatexamina          6

Antal anställda                    514
Antal professorer                 28

Omsättning grundutbildning  280 Mkr
Omsättning forskning          73 Mkr
Omsättning totalt                353 Mkr

2006-03-02

Sidan uppdaterad 2006-03-02