Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-07-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-07-03

Kvinnors ledarskap skiljer sig inte från mäns

Under en vecka skuggade ett forskarteam från Högskolan i Halmstad sex kvinnliga småföretagare i Halland och dokumenterade deras arbete - minut för minut.
- Ett av studiens syften var att se om kvinnors arbetssätt skiljer sig från mäns. Vi kom fram till att det inte är några skillnader alls på hur män och kvinnor fördelar sin arbetstid, säger Henrik Barth, som tillsammans med Agneta Hansson varit projektledare.

Forskningsprojektet, där observationsstudien varit en del, startade 2004 och dess syfte har varit att belysa olika aspekter av ledarskap och tillväxt i småföretag. Forskarna har varit särskilt intresserade av att se om kvinnors ledarskap skiljer sig från mäns.

- Tidsbrist är en av de största tillväxthindren bland mindre företag. Tid finns helt enkelt inte för reflektion och strategiskt tänkande på grund av "brandkårsutryckningar" som måste göras dagligen. Även i vår studie kan vi se att majoriteten av aktiviteter, 77 procent, som utförs av företagsledaren är mindre än nio minuter och relaterad till det operativa arbetet. Detta resultat ligger i linje med andra studier av manliga företagsledare som genomförts vid Högskolan i Halmstad, säger Henrik Barth.

I studien deltog Karin Nilsson vd Activ Traffic, Halmstad, Jenny Bänsch-Larsson, vd Hotel Continental, Halmstad, Gerd Stenström, vd Berte Qvarn AB, Slöinge, Gerda Böcklinger, vd Pelly Butikinredningar, Falkenberg, Ulrica Killander, vice vd Quicksearch, Halmstad och Susanne Anderbjuv, vd EM i Heberg.

2006-07-03

Sidan uppdaterad 2006-07-03