Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-09-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-09-08

Marita Hilliges blir ny prorektor

Marita Hilliges blir ny prorektor på Högskolan i Halmstad. Det beslutade Högskolestyrelsen den 8 september.

Marita Hilliges har varit tillförordnad prorektor sedan förre prorektorn Albert-Jan Baerveldt gick bort tidigare i år. Förordnandet gäller från 1 oktober och mandattiden är sex år.

Marita Hilliges är född i 1963 i Stockholm. Hennes akademiska bana började 1983 på tandläkarutbildningen vid Karolinska Institutet (KI). Hon disputerade 1997 och gjorde postdoc på Erlangens Universitet i Tyskland. Hennes forskningsområde är experimentell nerv- och muskelfysiologi. Hon har en docentur i vävnadsbiologi vid KI.

Marita Hilliges började på Högskolan i Halmstad 2002 som universitetslektor på Sektionen för ekonomi och teknik (SET). I dag är Marita Hilliges, förutom tillförordnad prorektor, ordförande i Utbildningsnämnden. Hon är även ledamot i Forskningsnämnden för teknik och naturvetenskap. Tidigare har hon varit verksamhetschef för naturvetarna på SET, ledamot i SET:s sektionsstyrelse och haft undervisning i biomedicinska ämnen på Högskolan.

Det var i mars som Högskolans förre prorektor, Albert-Jan Baerveldt, hastigt avled. En kort tid därefter tillsatte styrelseordförande Thorsten Andersson en arbetsgrupp, som under våren och sommaren arbetat med att utse en ny till posten. De har bland annat intervjuat kandidaterna och träffat hörandegrupper med representanter för Högskolans personal.

- Det har varit en enhällig uppslutning från alla hörandegrupper kring Marita, säger Thorsten Andersson.

Prorektorns uppgift är att vara rektors ställföreträdare, liksom att ansvara för Högskolans strategiska planering och kvalitetsarbete.

IDA LÖVSTÅL
2006-09-08
Marita Hilliges

Marita Hilliges

Sidan uppdaterad 2006-09-08