Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-03-23

Nöjda biologistudenter i Halmstad

Biologiämnet vid Högskolan i Halmstad är välorganiserat med nöjda studenter och anställda. Det konstaterar Högskoleverket, HSV, i en ny utvärdering.

HSV har granskat ämnet biologi vid högskolor och universitet i Sverige.

Vid Högskolan i Halmstad kan man läsa fristående kurser samt Biologiprogrammet upp till en kandidatexamen i biologi. Ämnet ingår även i flera andra program, till exempel Miljövetarprogrammet, Biomekanikprogrammet och Lärarprogrammet.

Bedömargruppen konstaterar att biologiämnet i Halmstad håller en god kvalitet. Ämnet är välorganiserat och det finns en framtidstro och realistiska strategiska planer, konstaterar de. Studenterna är också nöjda och högt motiverade, vilket höjer nivån på undervisningen. Samspelet mellan studenter, lärare samt administrativ personal fungerar väl.

Bedömargruppen lämnar även några rekommendationer till Högskolan, bland annat att utöka antalet lärarledda undervisningstimmar och att öka samarbetet med andra universitet och högskolor.

Läs rapporten på HSV:s webbplatslänk till annan webbplats

2006-03-23

Sidan uppdaterad 2006-03-23