Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-07-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-07-14

Nya doktorander på CERES

Under våren har åtta nya doktorander börjat sitt arbete vid forskningsmiljön Centrum för forskning om inbyggda system, CERES, vid Högskolan i Halmstad. Det är en internationell grupp som på olika vägar kommit till Halmstad för att utbilda sig till forskare.

Kristina Kunert och Annette Böhm kommer från Tyskland och deras första vistelse i Sverige var som utbytesstudenter i Linköping där de läste språk.

- Sedan bytte vi bana, läste hela utbildningen i Sverige och blev ingenjörer. Vi trivs väldigt bra i Halmstad, atmosfären är lugn och skön, säger de.

- Jag har velat forska sedan gymnasietiden och har alltid tyckt om det akademiska livet. Det är ett jobb som passar mig, men när jag lämnade Tyskland för tio år sedan uppmuntrades inte tjejer på samma sätt att läsa långa tekniska utbildningar eller satsa på en forskarkarriär, säger Kristina.

- Efter min examen jobbade jag som timanställd på Högskolan och lärde känna forskarvärlden som jag blev allt mer intresserad av, säger Annette.

Valde Sverige
Zain-ul-Abdin kommer från Pakistan där han arbetade innan han kände att han ville ha en högre utbildning.

- Jag valde då att läsa en mastersutbildning och att det blev Sverige beror på att utbildningen är gratis här, säger Zain som under magisteruppsatsen fick kontakt med CERES och kom fram till att han ville forska.

Kristoffer Lidström och Andreas Persson är båda civilingenjörer från Chalmers.

- I min utbildning var jag på ett internship på ett mjukvaruföretag i USA. Det öppnade mina ögon för forskningen - det var forskarna på företaget som hade de roliga jobben, säger Kristoffer.

- Jag funderade mycket över vad jag ville göra, jag hittade inga riktigt roliga jobb där jag fick arbeta med att hitta nya metoder och lösningar. Min handledare från Chalmers, Lars Bengtsson, arbetar även här på Högskolan och han uppmuntrade mig att söka hit. Vi var på en konferens förra veckan och jag kände verkligen att jag är på rätt ställe bland rätt människor, säger Andreas.

Ville fördjupa kunskaperna
Yan Wang arbetade på ett forskningsinstitut i Kina i fyra år och ville få djupare kunskaper.

- Jag vill studera utomlands för att få nya vyer och lära mig ny teknik, säger hon.

Yan läste ett magisterprogram på Chalmers och sedan var det ett naturligt steg att börja forska.

- En vän på Chalmers rekommenderade Högskolan i Halmstad som ett lärosäte med god akademisk miljö. Och forskningsfältet matchar mina intressen - det är det allra viktigaste.

I början av utbildningen läser doktoranderna ett antal kurser, mellan 40 och 60 poäng, och parallellt startas arbetet med forskningsprojekten.

- Nu handlar det om att skaffa en överblick över sitt forskningsområde, säger Kristoffer. Men kurserna tenderar att ta över i arbetet, de är mer konkreta och lättare att ta tag i.

Till hösten börjar doktoranderna också undervisa. Doktorandutbildningen innehåller ofta 20 procent undervisning och tar normalt fem år att genomföra.

Nätverksbyggande ska ge sammanhållning
I sommar kommer doktoranderna att genomföra ett teambuildingprojekt.

- Vi ska bygga ett trådlöst sensornätverk av något slag, berättar Andreas. Syftet är inte vetenskapligt utan målet är att svetsa samman gruppen. Vi ska använda våra kunskaper praktiskt och tillsammans bygga något som fungerar och kan visas upp.

- Det är jätteroligt att ha kollegor från andra länder, man får höra historier från deras hemländer och lär sig om deras kultur, säger Andreas.

Alla jobbar på engelska och kurserna ges på engelska så fort någon icke-svenskspråkig är med i gruppen.

- Vi pratar mest engelska med varandra, ibland kommer vi på efter ett tag att vi bara är svenskar runt bordet, säger Kristoffer.

Arbetet vid CERES sker i nära samarbete med både svenska multinationella företag och forskningsbaserade tillväxtföretag.

- Vi arbetar bland annat i projekt med Volvo och Ericsson, berättar Kristina.

- Våra olika bakgrunder och specialiteter gör att vi passar i olika projekt och vi rekryterades också med tanke på detta, säger Andreas.

Fotnot. CERES är en forskningsmiljö som arbetar med intelligent samverkan mellan och inom inbyggda system. Med hjälp av kunskaper inom bland annat datakommunikation, trådlösa nätverk och distribuerad mjukvara skapas lösningar som företag kan bygga tillämpningar på. Det kan till exempel handla om små trådlösa sensorer som kommunicerar med datorer för att övervaka transporter eller för trygghetslarm i hemmet. CERES är en forskningsprofil som finansieras av KK-stiftelsen.

ELISABETH HANSSON
2006-07-14

Övre raden fr.v. Kristoffer Lidström, Andreas Persson, Zain-ul-Abdin, nedre raden fr.v. Yan Wang, Kristina Kunert och Annette Böhm.

Övre raden fr.v. Kristoffer Lidström, Andreas Persson, Zain-ul-Abdin, nedre raden fr.v. Yan Wang, Kristina Kunert och Annette Böhm.

Sidan uppdaterad 2006-07-14