Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-11-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-11-08

Nya pengar till produktforskning

Problem: Många små företag kommer inte vidare i sin produktutveckling. Lösning: Kompetensöverföring och produktutveckling genom samarbete med forskare på Högskolan i Halmstad och Ingenjörshögskolan i Jönköping. Eller kort och gott projektet TekniqInnovation.

Högskolan i Halmstad och Ingenjörshögskolan i Jönköping har tillsammans fått 3 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att vidareutveckla projektet TekniqInnovation (ordlek som ska läsas tekn-iq-innovation). Projektet har bedrivits på försök under ett år och förlängs nu ytterligare två år.
- Syftet med projektet är att stärka små och medelstora företags förmåga att använda forskning som en strategisk resurs för sitt produktutvecklingsarbete, säger Roland Thörner, projektledare inom projektet på Högskolan i Halmstad.

I projektet vänder man sig till företag inom hälsoteknikbranschen, där man sett att det finns behov av forskarinsatser nära produktvecklingen. De företag som man bedömer kan vara intressanta kontaktas för en förstudie, som i sig innebär ett metodprojekt.

- I förstudien reder vi ut vad det finns för förutsättningar att ta fram en lösning på ett specifikt problem. Förstudien innebär även kompetensöverföring, eftersom metoden är ett vetenskapligt sätt att arbeta som företagen kan tillämpa på fler områden i verksamheten, säger Roland Thörner.

Problemet för många mindre företag är att de inte vet vad de kan få hjälp med inom forskningen.

- Det hade varit väldigt dyrt för företagen själva att satsa på den här typen av produktutveckling. Ofta vet de inte om det överhuvudtaget finns någon lösning på specifika problem inom produktutvecklingen. Den här typen av samarbete kan därför vara väldigt värdefull för enskilda företag, och leda till ökad konkurrenskraft, säger Nicholas Wickström, en av de forskare som arbetar i projekt tillsammans med företagen.

Tanken är att TekniqInnovation ska fungera som en brygga mellan de behov kring produktnära forskning som finns i företagen och de resurser och kompetenser inom inbyggda system som finns på Högskolan i Halmstad och på Ingenjörshögskolan i Jönköping. Programmet är en utveckling av expertkompetensprogrammet teknIQ (ordlek som ska läsas tekn-iq) som efter utvärdering 2006 visar att varje krona KK-stiftelsen satsat på projektet gett 10 kronor till staten i form av ökade skatter och intäkter tack vare ökad omsättning i berörda företag. I teknIQ ingick Högskolan i Halmstad, Ingenjörshögskolan i Jönköping, Mälardalens högskola samt forskningsinstitutet Acreo.

TekniqInnovation går ett steg längre än teknIQ i sitt arbete genom att stötta företagen till att utveckla produkter genom idégenerering och forskning. Det pågår i dagsläget ett antal förstudier och konkreta projekt.

INGRID EKSTRÖM
2006-11-08
Sidan uppdaterad 2006-11-08