Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-05-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-05-15

Ny forskarskola i entreprenörskap

En forskarskola i entreprenörskap med inriktning mot nya varor och tjänster inom områdena hälsa och välbefinnande ska byggas upp vid Högskolan i Halmstad. Sparbanksstiftelsen Kronan har beviljat Högskolan 6 Mkr för delfinansiering av projektet.

Doktoranderna vid forskarskolan kommer att få lära sig hur de själva kan bidra till att utveckla nya produkter, tjänster och företag inom området hälsa och välbefinnande. Innovation och entreprenörskap står på schemat och förmågan att använda kunskaperna även utanför den akademiska miljön får stor vikt, exempelvis när det gäller att kommersialisera forskningsresultat. Även andra doktorander vid Högskolan ska kunna tillgodogöra sig de unika delarna i forskarskolans utbildning.

- Vi ser forskarskolan som en viktig och långsiktigt fungerande del av Högskolans profil, den knyter ihop olika forskningsmiljöer inom samhällsvetenskap och teknik, säger Sven Åke Hörte, ordförande i forskningsnämnden för samhälls-, beteende-, vårdvetenskap och humaniora.

Forskarskolan knyts till den professur i entreprenörskap som finansieras av Sparbanksstiftelsen Kronan och som innehas av Åsa Lindholm Dahlstrand. Ett antal av Högskolans forskningsmiljöer kommer att vara involverade i forskarskolan, så som Centrum för idrotts- och hälsoforskning, Välfärd och välbefinnande, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning, Tillämpad naturvetenskap, Centrum för forskning om inbyggda system, samt Laboratoriet för intelligenta system. Hälsa, livskvalitet och välbefinnande kopplas samman med teknik, innovation och entreprenörskap på ett unikt sätt. Området tillmäts stor ekonomisk tillväxtpotential av regionen och genom bland annat Hälsoteknikalliansen har Högskolan god samverkan med det omgivande samhället i dessa frågor.

2006-05-15

Sidan uppdaterad 2006-05-15