Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-02-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-02-24

Nytt magisterprogram i finansiell matematik

Till hösten startar ett nytt magisterprogram i finansiell matematik på Högskolan i Halmstad. Programmet är först i sitt slag i Sverige.

Programmet är en breddmagister och vänder sig till studenter som är intresserade av matematik och att praktiskt tillämpa detta i finansiella sammanhang. Utbildningen ger förutsättningar att förstå, tillämpa och utveckla de komplicerade matematiska modeller som i dag används i finansvärlden, t.ex. prissättning av finansiella derivat.

Behörighetskraven är 120 poäng (kandidatexamen) eller motsvarande varav minst 40 poäng i matematik. Programmet hålls vid IDE-sektionen och programansvarig är Ljudmila Bordag, professor i tillämpad matematik.

Vid svenska lärosäten ges för närvarande finansiell matematik endast som fristående kurser. I USA, där dessa utbildningar startade, finns de numera vid ett 20-tal universitet och i Europa bl.a. i England och Tyskland.

2006-02-24

Sidan uppdaterad 2006-02-24