Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-05-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-05-29

Ny utbildning i entreprenörskap

En ny ettårig utbildning för potentiella entreprenörer startar till hösten vid Högskolan i Halmstad. Den vänder sig till den som vill utveckla en egen, arbetsgivarens eller någon annans idé.

Utbildningen byggs upp runt en affärsidé som kan leda till företagsstart. Utifrån projektets krav, studentens tidigare utbildning och erfarenheter anpassas ett kurspaket. Det består både av obligatoriska och valbara kurser som fokuserar på personlig utveckling och idéutveckling. Exempel på kurser som ingår är Entreprenörskap och affärslogik, Personlig utveckling, kreativitet och ledarskap, samt Sälja, marknadsföra och styra.

Efter utbildningen finns möjligheten att med ett nystartat företag fortsätta till företagsinkubatorn Innovationsgruppen. Resurspersoner från inkubatorn och Högskolans olika kunskapsområden, till exempel teknik, ekonomi, juridik, beteendevetenskap och kultur är knutna till utbildningen. Också företag och organisationer i regionen bidrar aktivt till utbildningens genomförande. Den som läst utbildningen förväntas kunna driva ett eget företag eller arbeta med förnyelse inom etablerade företag och organisationer.

ELISABETH HANSSON

2006-05-29

Sidan uppdaterad 2006-05-29