Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-03-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-03-24

Ny vetenskaplig tidskrift vid HH

En ny vetenskaplig tidskrift har startat på Högskolan i Halmstad. Den fokuserar på människors hälsa ur ett kvalitativt och tvärvetenskapligt forskningsperspektiv. "Hälsa och välbefinnande är komplexa fenomen där det är nödvändigt att ta ett brett grepp", säger professor Lillemor Hallberg, redaktör och initiativtagare.

Tidskriften heter "International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being - QHW" och ska komma ut med fyra nummer per år. Första numret kom i mars i år, men idén till tidskriften föddes hos Lillemor för flera år sedan. Och hon visste redan tidigt vad hon ville - den skulle vara kvalitativ, tvärvetenskaplig och med resultaten i fokus.

- Eftersom den kvalitativa forskningen inte är så etablerad som den kvantitativa finns det förhållandevis få tidskrifter för denna typ av forskning. När jag handleder doktorander märker jag tydligt deras svårigheter att få kvalitativa arbeten publicerade i de etablerade tidskrifterna, säger hon.

Tvärvetenskaplig
Tidskriften är öppen för artiklar från olika vetenskapsområden, som psykologi, vård, folkhälsa och sociologi, så länge de handlar om människors hälsa och välbefinnande. Här skiljer den sig från andra vetenskapliga publikationer, som ofta har en mycket smal inriktning.

- Poängen är att den ska vända sig till många professioner inom olika discipliner. Människors hälsa och välbefinnande är komplexa fenomen där det är lämpligt att ta ett brett grepp, säger hon.

Tidskriften passar också väl in i den forskningsmiljö på Högskolan, Välfärd och välbefinnande, som Lillemor tillsammans med Magnus Tideman initierat och är koordinator för.

Lillemor har även velat gå emot traditionen med dominerande metodbeskrivningar.

- Metoden är viktig och ska naturligtvis redovisas, men vi vill lägga den största vikten vid kunskapsgenereringen, det vill säga resultaten, säger hon.

Sjuårigt kontrakt
En arbetsgrupp började jobba med Lillemors idé för ungefär tre år sedan och gruppen har bland annat tagit fram de regler som gäller för att bli publicerad. Efter att förlaget Taylor & Francis nappat på idén kunde planerna bli verklighet. Lillemor har nu ett sjuårigt kontrakt med förlaget. De står för allt utom redaktörskapet, som Lillemor sköter tillsammans med biträdande redaktör Karin Dahlberg, professor vid Växjö universitet. Redaktionen har också ett redaktionsråd, som består av 15 seniora forskare från olika länder.

Som redaktör tar Lillemor emot forskarnas manuskript och bedömer dem tillsammans med två externa granskare. De manuskript som inte håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet refuseras. Tidskriften är på drygt 60 sidor och ska innehålla sex artiklar per nummer.

IDA LÖVSTÅL
2006-03-24

Lillemor Hallberg, professor och tidskriftsredaktör

Lillemor Hallberg, professor och tidskriftsredaktör

Sidan uppdaterad 2006-03-24