Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-06-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-06-13

Pedagogipris till lärare i kemi

Roger Lindegren, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, har tilldelats Kemistsamfundets pedagogiska pris till universitets- och högskolelärare 2006.

Motiveringen lyder: "Universitetslektor Roger Lindegren är en engagerad och entusiastisk lärare. Han har på ett klokt sätt designat kurserna i kemi så att de i möjligaste mån ska kunna möta studenter med olika kunskapsbakgrund och motivation. Han har med kontinuerliga utvärderingar, såväl under som efter kurserna, och med stor lyhördhet utvecklat sina strategier. Studenterna har varit aktiva i detta utvecklingsarbete och resultatet är över förväntan. Utvärderingarna av kemikursen har varit lysande."

Roger Lindegren undervisar bland annat i kursen Barn och matematik/naturorienterande ämnen som vänder sig till blivande lärare mot tidiga åldrar och förskolelärare.
- För några år sedan fick jag uppdraget att utveckla kemidelen i kursen som även innehåller biologi, fysik och matematik. De blivande lärarna läser inte så många poäng i dessa ämnen, därför är det viktigt att de får lära sig det de verkligen behöver för att kunna svara på barnens naturvetenskapliga frågor, säger Roger.
För att illustrera kemiska samband i vardagen studerar man bland annat mat, färger, kosmetika och miljöproblem. Kursen innehåller inga klassiska laborationer utan i stället labbar studenterna i grupp hemma i sina kök.
- Vi gör så för att efterlikna de förutsättningar som finns i skolorna. På det sättet får studenterna en uppsättning laborationer som de verkligen kan använda i sitt arbete, säger Roger som vill betona studenternas stora del i utvecklingsarbetet.
- Vi för en ständig dialog med dem och förändrar kursen kontinuerligt.

- Arbetet med den här kursen har också lett till att jag ser på mitt eget ämne på ett nytt sätt. Det är enormt kul och jag har lärt mig massor, säger Roger.

I priset ingår en prissumma på 10 000 kr.

2006-06-13

Roger Lindegren prisas för sitt pedagogiska arbete.

Roger Lindegren prisas för sitt pedagogiska arbete.

Sidan uppdaterad 2006-06-13