Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-10-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-10-13

Polisutbildning till Halmstad?

Högskolan i Halmstad är ett av de lärosäten som kommer att ansöka om att få starta polisutbildning.
- Vi har god kompetens inom de akademiska ämnena och stöd från viktiga aktörer i regionen, säger Marita Hilliges, ordförande i Utbildningsnämnden.

Just nu pågår en utredning om hur Sveriges polisutbildning ska se ut i framtiden. Utredningen leds av Agneta Stark, rektor för Högskolan i Dalarna, och hon ska senast den 31 januari presentera sitt förslag för regeringen. Bland annat ska hon titta på förutsättningarna för att starta polisutbildning på fler orter. I dag utbildas poliser i Växjö, Stockholm och Umeå.

- Som jag ser det är en viktig faktor om Agneta Stark föreslår en eller två nya lärosäten på västkusten. Föreslår hon två blir det sannolikt ett i Malmö- och ett i Göteborgsregionen, men föreslår hon ett ligger vi mycket bra till, mitt i mellan, säger Marita Hilliges.

Förutom det geografiska läget finns mycket som talar för Halmstad, menar Maritan Hilliges. Högskolan har viktiga aktörer, som Halmstads kommun, länsstyrelsen och Polismyndigheten i Halland, i ryggen. Här finns också kompetens inom de flesta av de akademiska ämnesområden som förekommer vid nuvarande polisutbildningar, till exempel statsvetenskap, juridik, ledarskap, sociologi, psykologi och pedagogik. Högskolehallen och andra anläggningar som skjutbanor finns redan i Halmstad, vilket minskar investeringskostnaderna och talar till Halmstads fördel.

Regeringsskiftet kan få betydelse
En viktig del i Agneta Starks uppdrag är att se över om polisutbildningen ska bli längre och göras om till högskoleutbildning. Polisutbildningen är i dag tvåårig och Agneta Stark har uttalat att hon inte är främmande för att den görs treårig. Här kan dock höstens regeringsskifte få betydelse.

- Detta kan slå åt lite olika håll. Alliansens löfte om fler poliser talar för att beslutet om fler utbildningsorter kan skyndas på ytterligare. Å andra sidan är risken då att man inte genomför den planerade reformen att införliva den i högskolesystemet, säger Marita Hilliges.

Inom moderaterna finns dessutom idéer om att polisutbildningen inte borde förlängas. Den skulle i stället kompletteras med obligatoriska vidareutbildningar.

Fler är intresserade
Högskolan i Halmstad är i gott sällskap av flera andra högskolor och universitet som också har uttryckt intresse för att anordna polisutbildning, bland annat lärosätena i Borås, Skövde, Dalarna, Örebro och Karlstad.

I november ska en delegation från Högskolan i Halmstad till justitiedepartementet för att träffa Agneta Stark och presentera det upplägg man tänkt sig.

IDA LÖVSTÅL
2006-10-13
Sidan uppdaterad 2006-10-13