Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-10-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-10-24

Program för expertkompetens förlängs

Projektet minST, expertkompetensprogrammet mikro/nano systemteknik, förlängs. Det beslutade nyligen KK-stiftelsen genom att avsätta 40 miljoner kronor de kommande fem åren. Högskolan i Halmstad är en av de högskolor som genomför projektet.

Högskolan i Halmstad är knuten till minST via forskningsinstitutet Imego i Göteborg och tillsammans delar man arbetet i sydvästra Sverige.
MinST arbetar med teknikbaserad affärsutveckling hos små och medelstora företag och projektet har pågått i två inledande år, som nu utvärderats och ligger till grund för KK-stiftelsens beslut.
Programmet fokuserar på kompetenshöjning och affärsutveckling hos mindre och medelstora företag med särskilt fokus på mikro- och nanosystemteknik. Det handlar bland annat om att stödja teknisk såväl som kommersiell idéutveckling.
En målsättning är också att stärka företagens konkurrenskraft och att utveckla kunskapsutbytet mellan mindre företag, universitet, högskolor och forskningsinstitut.
MinST leds av Mälardalens högskola i samarbete med forskningsinstituten Acreo och Imego. Förutom Högskolan i Halmstad är även Ingenjörshögskolan i Jönköping och Skeria i Skellefteå knutna till programmet.
Arbetssätt och metoder bygger på erfarenheter från ett framgångsrikt systerprogram, teknIQ, med delvis samma aktörer.

För ytterligare information kontakta:
Stella Erlandsson, 035-16 73 89
Hans-Erik Eldemark, 035-16 72 03
Roland Thörner, 035-16 76 69

2006-10-24
Sidan uppdaterad 2006-10-24