Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-06-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-06-16

Regeringen satsar på samarbete mellan lärosäten

Regeringen har beslutat att fördela tolv miljoner kronor för samverkan mellan högskolor och universitet och ger fyra miljoner kronor vardera till tre samverkansprojekt.

Regeringen har beslutat att fördela tolv miljoner kronor för samverkan mellan högskolor och universitet och ger fyra miljoner kronor vardera till följande tre samverkansprojekt:

Forskningssamverkan inom vetenskapsområdet teknik: Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Örebro universitet.

Akademi Sydost: Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar, Växjö universitet.

Penta Plus: Karlstad universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola och Örebro universitet.

- Våra lärosäten behöver stärka sin konkurrenskraft och kvalitet genom mer av samarbete, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.

Bakgrunden till beslutet finns i bland annat forskningspropositionen "Forskning för ett bättre liv", där regeringen uttalar att det svenska högskolesystemet bör utvecklas mot ökat samarbete mellan lärosäten i syfte att stärka kvaliteten i forskning och forskarutbildning. Profilering av lärosätenas verksamhet och arbetsfördelning behövs för att uppnå kraftsamling och stärkt kvalitet i både utbildning och forskning. Samarbeten skapar även förutsättningar för effektivt resursutnyttjande.

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/5022/a/65737

2006-06-16

Sidan uppdaterad 2006-06-16