Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-12-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-12-28

Regeringen stödjer samarbete mellan västsvenska lärosäten

Högskolan i Halmstad får 1,333 miljoner kronor av regeringen för att utveckla forskningssamarbetet med högskolorna i Jönköping, Skövde, Borås samt Högskolan Väst.
De fem västsvenska högskolorna får samma belopp vardera, för samarbete kring forskning inom humaniora och samhällsvetenskap enligt det ramavtal som slöts i höstas.

Regeringens målsättning är än skarpare och mer profilerade program på forskar- och masternivå inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid de samverkande institutionerna.
- Vi är mycket glada för att regeringen har uppmärksammat att vi har kommit långt vad gäller något så viktigt som faktultetssamverkan, det vill säga samverkan och samordning av forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora, säger Romulo Enmark, rektor för Högskolan i Halmstad.

Samarbetet innebär bland annat att de lärosäten inom ramavtalet, som idag saknar egna vetenskapsområden, tillsammans med Högskolan i Jönköping kan utveckla masterprogram och på så sätt ta del av Högskolan i Jönköpings examensrätt.

- Samarbetet har varit mycket konstruktivt från första början. Forskningssamarbete är av stor betydelse för att lägga grunden till ett större och mer varierat kursutbud som är konkurrenskraftigt både nationellt och internationellt och kan attrahera externa resurser och därmed stärka lärosätena finansiellt. Samtidigt ska de enskilda lärosätena fortsätta utveckla sina egna profiler, säger Thomas Andersson, rektor för Högskolan i Jönköping.

Högskolan i Jönköping har sedan 1995 forskarutbildning i fyra ämnen vid Internationella Handelshögskolan och sedan 2004 doktorsexamensrätt för hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

För ytterligare information kontakta:
Marianne Folkesson, informationschef, Högskolan i Halmstad, tfn 035-16 71 61 eller 0703-16 71 61

2006-12-28

Sidan uppdaterad 2006-12-28