Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-03-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-03-30

Säkerhetspolitisk konferens

Konferensen "Ett gränsöverskridande Europa" hölls vid Högskolan i Halmstad den 31 mars. Säkerhetspolitiska frågor diskuterades ur olika perspektiv av bland andra kabinettsekreterare Hans Dahlgren från Utrikesdepartementet.

Dagens Europa är betydligt mer vidsträckt och gränsöverskridande än tidigare, vilket får konsekvenser på både gott och ont. Vi har fått en ökad säkerhet och större respekt för mänskliga rättigheter. I gengäld ökar t.ex. den organiserade brottsligheten. Hur detta ska hanteras var temat för konferensen.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson talade om Sveriges roll för att främja europeisk säkerhet och kabinettsekreterare Hans Dahlgren från UD om global säkerhet ur ett EU-perspektiv. Elisabeth Abiri, föreståndare för Centrum för studiet av mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet diskuterade flyktingströmmar och huruvida dessa är en säkerhetspolitisk fråga. Professor Janne Flyghed kriminolog vid Stockholms universitet menade i sitt föredrag att de medel som tas till mot den så kallade organiserade brottsligheten måste stå i proportion till de hot den utgör. Anders Mellbourn, adjungerad professor vid Högskolan i Halmstad, avslutade dagen med att tala på temat "Skyldigheten att skildra".

Arrangemanget var ett samarbete mellan Folk och Försvar och Högskolan i Halmstad.

2006-03-30

Sidan uppdaterad 2006-03-30