Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-09-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-09-08

Samarbete med Jönköping om forskarutbildning

Högskolan i Halmstad och Högskolan i Jönköping har inlett ett samarbete inom vetenskapsområdena samhällskunskap och humaniora. Det innebär bland annat möjlighet att driva gemensam forskarutbildning.

Högskolestyrelsens gav den 8 september klartecken till ett nytt ramavtal för forskningssamarbete, som innefattar högskolorna i Halmstad, Jönköping, Skövde, Borås samt Högskolan Väst.

- Tanken är att vi inom våra styrkeområden ska bygga starka forskarutbildnings- och forskningsallianser, säger Sven-Åke Hörte, ordförande i Forskningsnämnden för samhälls-, beteende-, vårdvetenskap och humaniora på Högskolan i Halmstad.

De fem högskolorna finansierar ett flertal doktorander inom det samhällsvetenskapliga området, men det är bara Jönköping som har examensrätt. De övriga lärosätena har sina doktorander antagna vid andra lärosäten. Det nya samarbetet innebär att dessa högskolor får en fast partner att samarbeta med. Avtalet utesluter dock inte att Högskolan även i fortsättningen kan samarbeta med andra högskolor eller söka egna rättigheter att examinera inom masterutbildning och forskarutbildning.

- Att få tillgång till Jönköpings examensrätt blir en viktig del för oss. Men detta handlar om betydligt mer än så. Samarbete är nödvändigt för att vi ska kunna stå starka i framtiden, inom både forskning och grundutbildning, säger Sven-Åke Hörte.

Nästa steg blir att ta fram underavtal för hur samarbetet ska utformas i praktiken. Högskolan i Halmstad har redan inlett kontakter med en av de fyra fackhögskolorna inom Högskolan i Jönköping, Internationella handelshögskolan, som bland annat rymmer områdena företagsekonomi, nationalekonomi, statsvetenskap och informatik.

Det första avstampet var ett möte på Högskolan i Halmstad den 5 september. Då kom en delegation på 90 personer från Internationella handelshögskolan för att diskutera hur samarbetet ska utformas.

- Det var ett mycket positivt möte som gav flera idéer som vi ska gå vidare med, säger Sven-Åke Hörte.

IDA LÖVSTÅL
2006-09-08
Sidan uppdaterad 2006-09-08