Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-09-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-09-18

Statligt stöd till projekt om fysikens didaktik

Högskolan i Halmstad har beviljats en miljon kronor för att utveckla fysikundervisningen för blivande lärare i förskolan upp till femte klass. I projektet får lärarstudenterna bland annat träna på att förklara sina kunskaper i fysik för de allra bästa frågeställarna - de små barnen.

I skolorna upplevs ofta fysikämnet som svårt och abstrakt. Problemet märks även bland Högskolans lärarstudenter på så sätt att många har svårt att kommunicera och resonera kring sin ämneskunskap i fysik. Det påverkar naturligtvis deras förmåga att lära ut ämnet i framtiden.

NSHU, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, har nyligen beviljat Högskolan medel på en miljon kronor för att utveckla formerna för fysikundervisning för blivande lärare i förskolan upp till årskurs fem. Dessa lärarstudenter går idag inriktningen Barn, matematik och naturorienterande ämnen på Lärarprogrammet.

- Syftet med projektet är att utveckla lärarstudenternas egen förståelse för fysikämnet och för hur de själva kommunicerar med yngre barn i undervisningen, säger Pernilla Nilsson, ansvarig för inriktningen inom Lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad.

Bland annat kommer studenterna att ha regelbunden fysikundervisning ute på förskolor och skolor. Lektionerna ska videofilmas för att studenterna i efterhand ska kunna reflektera över sin interaktion med barnen.

- Små barn ställer ofta svåra frågor och därför tvingas studenterna att tänka till och utveckla sitt sätt att förklara, säger Pernilla Nilsson, som kommer att utvärdera projektet inom ramen för sin egen forskning om naturvetenskapens didaktik.

Pernilla Nilsson föreläser om "Fysikundervisningens dilemman i teori och praktik" på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, torsdagen 21 september kl. 9.30 på Forskartorget.

INGRID EKSTRÖM
2006-09-18
Sidan uppdaterad 2006-09-18