Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-05-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-05-22

Studenter får stöd i jobbsökandet

CV-granskning, simulerade anställningsintervjuer och informationspass om hur studenter kan marknadsföra sig själva. På Högskolans Studentcentrum jobbar man allt mer med aktiviteter för att stötta studenter på väg ut i arbetslivet.

- Vi har märkt ett ökat intresse bland studenterna och de här frågorna dyker ofta upp i våra vägledningssamtal, säger studievägledare Kaj Olsson.

I november ledde han tillsammans med kollegan Jonas Elfving ett första informationspass för studenter om konsten att marknadsföra sig själv när det är dags att söka jobb. Intresset var stort och under våren har de hållit ytterligare tre pass, som alla har blivit fullbokade. Under två timmar ger Kaj och Jonas tips och råd om hur man skriver ett CV, en meritförteckning och ett personligt brev. Till passen har de även bjudit in en personalsekreterare från Personalavdelningen som kommer i kontakt med många ansökningar i sitt jobb på Högskolan.

Vill jobba med ungdomar
En av de studenter som har deltagit på informationspassen är Nahrin Kuyamcuoglu. Hon läser programmet Sociologi och socialt utvecklingsarbete och tar examen i januari 2007. Hennes dröm är att jobba som socialsekreterare gentemot ungdomar och hon är glad att Högskolan erbjuder den här typen av stöd.

- Eftersom det snart är dags att ge sig ut på arbetsmarknaden är det skönt att få lite råd inför jobbsökandet. Jag känner att jag till exempel behöver tips om vad jag kan skriva i mitt ansökningsbrev, säger hon.

Ger synpunkter på ansökningar
Från och med i vår har studenter möjlighet att få sitt CV eller personliga brev granskat av en studievägledare.

- Vi läser igenom ansökningarna och kommer med konstruktiva synpunkter. Vi tittar till exempel på att de är välstrukturerade, lättlästa och innehåller relevant information, säger Kaj.

Nyligen gick de även ut med ett erbjudande om simulerade anställningsintervjuer för studenter. Ännu har de inte haft sin första, men Kaj förklarar att en studievägledare ska agera intervjuare och sedan ge feedback till studenten.

- Detta är en chans att känna på intervjusituationen innan det är dags för skarpt läge. Vi kan ge synpunkter och tips om vad man ska tänka på, och det kan bidra till att man känner sig mer bekväm när det senare är "på riktigt", säger han.

Fler satsar på karriärcenter
Högskolan i Halmstad är långt ifrån det enda lärosätet som satsar på stöd till studenter som ska söka jobb. De senaste åren har det blivit allt vanligare med olika typer av karriär- eller arbetsmarknadscenter, ofta i anslutning till studievägledningen. Kaj ser utvecklingen som ett led i att högskolorna tar större ansvar för var studenterna hamnar efter studierna.

- Det är inte bara utbildningen som avgör om man får ett jobb, det handlar också om att kunna "förpacka" sig själv och sin kompetens på ett bra sätt, säger han.

Han tror att den hårdnade arbetsmarknaden är en bidragande orsak. När konkurrensen om jobben ökar, skärps också kraven på att kunna marknadsföra sig själv. Han tycker också att det inom högre utbildning i dag läggs allt mer fokus på att förbereda studenterna för arbetslivet.

- Det visar sig både genom att det blir fler arbetslivskontakter under utbildningen och att högskolorna ger mer stöd och vägledning när det är dags att söka jobb, säger han.

Tanken är att det nya informationstorget i hus Q, Studentcentrum, i framtiden även ska erbjuda information om arbetsmarknaden där studenterna, förutom att delta i aktiviteter, ska kunna läsa Platsjournalen och olika facktidningar.

- De aktiviteter vi testat under året har fallit mycket väl ut. Vi kommer att pröva oss fram och hitta fler former för hur vi kan jobba med detta. Vi planerar till exempel att ha fler seminarier med praktiska övningar, säger Kaj.

IDA LÖVSTÅL

2006-05-22

Studievägledare Kaj Olsson på informationspasset "Marknadsför dig själv".

Studievägledare Kaj Olsson på informationspasset "Marknadsför dig själv".

Sidan uppdaterad 2006-05-22